Uncategorized

Teodor Zlatev na korak do pobjede u Milim Duelima 2018! (INTERVJU)

Dragi čitaoci, došli smo do finala Milih Duela 2018. Riječ je o posljednjem, petom, krugu, gdje je preostalo ukupno 15 autora od njih 384, koliko ih se ove godine prijavilo za učešće. Finali će startati do kraja sedmice, a prije nego počnu, donosimo vam odgovore na neobična pitanja koja smo postavili našim finalistima. Pogledajte kako su se snašli:

Ime i prezime
Teodor Zlatev
Kako biste sebe opisali u 3 rečenice?
Prva rečenica bila bi – “Dobrodušan sam”. O drugoj ću ostaviti čitateljima da odluče, na temelju onoga što će pročitati u nastavku. Posljednja je: ja sam puno više od te tri rečenice.
Koja kritika Vam je najteže pala u takmičenju i od koga je bila?
Prije nego što odgovorim, želim reći da gledam prevode komentara, a ne izvorni tekst (osim onih koji su bili na engleskom jeziku, hvala vam na njima). Dakle, dio značenja je mogao biti izgubljen u prevodu.
Najteže pitanje? Nije ga bilo. Većinom su komentari bili pozitivni, što ću spomenuti niže, ili neutralni. Primjer: “Sviđa mi se ovo, ali bi moglo biti bolje”. Razumijem te komentare i zahvaljujem žiriju za trud.
Koja pohvala Vam je najdraža u takmičenju i od koga je bila?
Opet, nemam omiljeni komentar. Svi su mi se dopali i zahvaljujem na pozitivnoj energiji koju su mi donijeli. Jedino žalim što niste mogli razumjeti pjesme na mom maternjem jeziku – bugarskom.
Šta je, po Vašem mišljenju, “savršena sreća”?
Ne znam je li to do bukvalnog prevoda, ali “savršena sreća” je zanimljiva kombinacija riječi. Moje lično mišljenje je da ne postoji “savršena sreća”. To je prilično zbunjujuće, ali savršenstvo leži u nesavršenosti. Sreća ne može biti savršena i ne bi smjela biti. Samo jeste. Jednostavno.
Šta je Vaš najveći strah?
Zmije? Pauci? Siromaštvo? Socijalna stigma? Kao i svaka druga osoba: imam ih mnogo, ali ne mislim o njima. Ne izbjegavam ih, ali činim sebi život lakšim ne razmišljajući o njima.
Pisci kojima se divite? Djela?
Ako moram biti stvarno iskren: ne čitam toliko pjesme, a kamoli knjige. Nemam omiljene autore. Divim se i poštujem svakog autora koji može predstaviti svoje unutrašnje razmišljanje vanjskom svijetu i biti uspješan u tome.
Najviše inspiracije crpite od…?
Uglavnom me inspirišu emocije. Toliko prosto.
Koji biste član žirija bili:
Nermin Delić
S kojim autorom MD ste najviše pisali u protekla 2 mjeseca?
Anđela Turukalo
Da ne znate koliko imate godina, što biste rekli: koliko ste stari?
Od 6 do 66
Kada biste malom djetetu mogli dati samo jedan savjet o životu, koji bi to savjet bio?
Samo se zabavi.
Šta vas najviše nervira?
Možda okrutnost, u svim njenim oblicima
Da li očekujete pobjedu u MD?
Ne
Na kojih 10 načina biste mogli koristiti olovku, osim da njome pišete?
1. Zapalio bih je, samo za zabavu. 2. Prodao bih je. 3. Sakrio bih je, ne govoreći gdje … 4. Rastavljao bih je i sastavljao (to je stvarno dobro za inžinjera iznutra) 5. Klikao bih s njom, u cilju nerviranja okoline. 6. Klikao: u cilju stvaranja ritma, pridružujući i druge zvuke za nastanak melodije 7. Koristio bih je kao palicu za bubanj 8. Koristio bih je kao “mač” u “borbi mačevanjem” 9. Koristio bih je za crtanje, naravno 10. I konačno: poklonio bih je. 11. Bonus – koristio bih je kao mini raketu, radi samo sa hemijskim olovkama / instrukcije: postavite olovku tako da je dugme pritisnuto o čvrstu podlogu, pritisnite je i pustite da poleti.
Name and surname
Teodor Zlatev
How would you describe yourself in three sentences?
The first sentence will be – “Good hearted”. The second one I will leave for the viewers to decide (based on what they’ll read below). The last one is that I am much more than those three sentences.
Which critique was toughest for you during the competition and who wrote it?
Before I answer i want to say that I was watching translations of the comments, not the originals (except those that were in English, thank you for them). So some of the meaning could have been lost on the way.

The toughest question? There was none. Most of the comments were positive, which I will mention below or neutral. Saying – “I like this, but this could have been better”. Which I do understand and thank the Jury for their effort.

Which praise was dearest to you, during the competition, and who wrote it?
Again I don’t have a favourite comment. I liked them all and I am grateful for the positive energy they brought in me.
My only regret is that you could not understand the poems in my mother tongue – Bulgarian.
What, in your opinion, “perfect happiness” is?
I don’t know if this is translated directly from Croatian, but “perfect happiness” is a interesting word combination. My personal opinion is that there is no such thing as “perfect happiness”. It’s quite confusing, but the perfection lies in the imperfection. Happiness could’t not be perfect and shouldn’t be. It just is. As simple as that.
What is your biggest fear?
Snakes? Spiders? Poverty? Social stigma? Like every other person I have a lot of them, but i don’t think about them. Not avoiding them, but just makes my life easier when not thinking about them.
Who are the writers you admire? What are your favourite books?
If I have to be really hones and open I don’t read that much poetry let alone books. I have no favourite author. I admire and respect every author that could present his inner thinking to the outside world and succeed with it.
You’re mostly inspired by…?
I am mostly inspired by emotions. As simple as it it.
If you could be one of the jurors, which one would you
Nermin Delić
Which author of Sweet Duels did you have most contact with, during the last two months?
Anđela Turukalo
If you had no idea about how old are you, what would you say: how old are you?
From 6 to 66
If you could give only one advice about life to a small child, which advice would you give?
Just have fun.
What upsets you the most?
Maybe cruelty in its all forms
Are you expecting to win in Sweet Duels? Yes
No
In which 10 ways could you use a pen, except writing with it?
1. Set it on fire, just for fun
2. Sell it
3. Stick it somewhere, not saying where…
4. Take it apart and put it back together (really good for your inner engineer)
5. Click with it to annoy someone
6. Click with it to make some rhythm and continue with other sounds for song
7. Use it as a drum stick
8. Use it as a “sword” in “sword fight”
9. Use it for drawing, of course
10. And finally give it as a present
11. Bonus one – use it as a mini rocket, works only with the clicking pens
/ instructions: put it with the clicker facing hard surface and click it, it flies

 


All rights reserved.
cropped-mili_dueli_logo_11.jpg
©2018
Mili DUELI (by Nermin Delić)
Online Balkan Poetry Contest
Town Jajce
71 202
Bosnia and Herzegovina
Podijeli

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *