Nikola Ismail

Nikola Ismail

Jury Member / ČLAN ŽIRIJA

He was born in 1994. He lives in Čačak (Serbia) and he is the winner Mili Dueli 2019.

Commitment through Mili Dueli's mission

Zalaganje u Mili Dueli misiji

Nikola Ismail is the winner of Mili Dueli 2019, in the category of 545 authors. He is a young author who nurtures the style of contemporary poetry. His poems talk about Balkan everyday life in an unusual way. Winning the Mili Dueli is the beginning of a great career as a writer ahead of him. He will be on the jury for the first time this year.

Nikola Ismail je pobjednik Mili Dueli 2019, u kategoriji 545 autora. Riječ je o mladom autoru koji njeguje stil savremene poezije. Njegove pjesme govore o balkanskoj svakodnevnici na neobičan način. Pobjeda u Mili Dueli je početak velike karijere pisca koja je pred njim. U žiriju će se 2020. godine naći po prvi put.

Poetry

Poezija

A handful of Love

Your heart and brain are again
Emigrated to the crotch.
Her slightly lipstick lips slide down her neck,
And the pancreas bothers you
You whisper Mladenović to her:
“Love me the way you never loved me”
Even though you know she didn’t get over her ex…
She gives you a hyena smile
And she goes to the toilet to check the degree of hygiene.
All roads are winding.
You have to turn.
You lose your mind (Turman)
That summa summarum 
She is another woman…
You will thrust your sword into the middle of the stone
She’ll get him out
And he will become your king …

So it was every time:
because you weren’t the one
and all of them may have been.

You will quote Jesenjin and Bukovski
to express brokenness and pride:
To defend your pride
You will say that the female is a beast whore
And that you’re too sick of it.

Instead of her lips, you’ll drool in the middle of the pillow
Like a wounded Bernandine
with resurrected fellatio inserts – it will hurt.

And now…
Now it’s enough for you to be together
You censor thoughts with a brushhalter falling to the floor.
The dilemma between the decedent and the left ends:
bed with the smell of Lenor
YouTube switches to Stulic from Lennon:
“Like you and me”
You become an animal
While your life is silent
in a front of lovers eyes…

And the right hand… The consolation of an abandoned man
Makes fun of you
Knowing that in the end you will be satisfied with a handful of love.

Šaka ljubavi

Ponovo su ti i srce i mozak
Emigrirali u međunožje.
Njene blago karminisane usne klize niz vrat,
A pankreas te muči
Te joj šapućeš Mladenovića:
,,Voli me onako kako nikad nisi volela”
Iako znaš da ni bivšeg nije prebolela…
Poklanja ti osmeh hijene
I odlazi u toalet da proveri stepen higijene.
Svi putevi su krivudavi.
Moraš da skreneš.
Smetneš s uma (Turman)
Da suma sumarum
Ona je još jedna žena…
Uguraćeš mač usred kamena
Ona će ga izvući
I postaće tvoj kralj…

Tako je bilo svaki put:
jer ti nisi bio taj
a sve one možda bile su.

Citiraćeš Jesenjina i Bukovskog
da izraziš slomljenost i gordost:
Da odbraniš svoj ponos
Govorićeš da je žensko zver kurvarluka
I da ti je odveć muka.

Umesto njenih usana balavićeš nasred jastuka
Kao ranjeni Bernandinac
sa vaskrslim insertima felacija – ŠKODiće.

A sad…
Sad ti je dovoljno što ste zajedno
Cenzurišeš misli brushalterom koji pada na pod.
Prestaje dilema između ostavljača i ostavljenoga:
postelja s mirosim Lenora
Jutjub prebacuje na Štulića sa Lenona:
,,Kao ti i ja”
Postaješ životinja
Dok ti život tinja
pred zaljubljenim očima…

A desanka… Uteha ostavljenog čoveka
Ti se podjednako podsmeva
znajući da ćeš se na kraju zadovoljiti šakom ljubavi.

Interview

Intervju

 

Popis Vaših knjiga/-e:
Vaša priznanja, nagrade, ostvarenja u književnosti, uključujući i Mili Dueli-priznanja:
Mili Dueli 2017. – finalista i Talenat sezone
Mili Dueli 2019. – pobednik franšize
Vaši omiljeni pjesnici:
Branko Miljković, Vladislav Petković Dis, Sima Pandurović, Vladimir Visocki, Sergej Jesenjin, Šarl Bodler, Đura Jakšić, Viktor Denisovič Coj, Rodžer Voters…
Šta za Vas predstavlja kvalitetna književna kritika?
Kvalitetna književna kritika je mač koji oguli koru nekog dela i pokaže čitavu anatomiju istog. I nazivanje stvari pravim imenom.
Kako donosite sud o tome šta je dobra poezija? Šta dobra poezija predstavlja za Vas?
Dobra poezija… Uvek teži ka jednostavnost tj jednostavnim načinom objasniti kompleksne stvari i pojave. I odbrana igra rečima. Pravi pesnik mora tražiti novi izraz i imati meru u ukrašavanju svojih stihova.
Pod dobrom poezijom smatram ekaperimentisanje. Nema dobriu pesnika bez eksperimenta svojim pisanjem.
Šta savjetujete autorima poezije da ne rade prilikom pisanja poezije, a na šta im skrećete pažnju?
Da nikad ne pokušavaju da budu neko drugi… Da ne imitiraju svoje uzore.

I ujedno im skreće pažnju da im je zadatak da budu bolji od svojih uzora.
Vaše mišljenje o Milim Duelima?
Kao što sam više puta rekao – oslobađa straha od kritike i daje priliku da se nadogradite kao ličnost i pesnik.
Ujedno, možete steći jako dobre prijatelje koji razumeju svet poput vas.
ZA BIVŠE UČESNIKE MILIH DUELA KOJI SU SADA U ŽIRIJU: Kakvo je iskustvo učešća?
Jako napeto. Adrenalin radi non-stop, ali uvek poneko neprijatno iznenadi svojim ukalupljenim shvatanjem poezije.

 

Podijeli