Mili Dueli 2023 – Prvi krug

PRVI KRUG
(13. februar – 13. mart 2023.)

 

1.1. Organizacija

U Prvom krugu se nalazi 711 autora i njihovih više od 1400 prijavljenih pjesama koje je potrebno pažljivo iščitati i selekcionirati. Selekciju će izvršiti Organizator kontesta, Nermin Delić. On će nakon čitanja svih pjesama reducirati spisak od 711 autora i za Drugi krug  odabrati autore i po jednu njihovu pjesmu koja će biti predstavljena članovima žirija i čitaocima.

Selekcija započinje 13.02. i traje do 13.03.2023. godine, do kada je posljednji rok da se Organizator oglasi sa spiskom odabranih autora za Drugi krug. U tom periodu, odabrane pjesme stranih autora (autora koji ne pišu na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom ili srpskom jeziku) za Drugi krug prevoditi Mili Dueli-prevodilački tim na jedan od nabrojanih jezika. Vođa prevodilačkog tima je Anđela Turukalo Dabetić. Ukoliko su autori već poslali prevedenu pjesmu, prevod se neće korigovati, već se prezentovati onakav kakav je poslan.

Bilo bi idealno prezentovati svih 711 autora, ali moje tehničke mogućnosti (radim sam) su ograničene i shodno tome, dužan sam prvi izvršiti redukciju broja prijavljenih na broj s kojim ću moći ostvariti kvalitetnu saradnju. Unaprijed naglašavam da neodabir ne znači da su poezija i autor bezvrijedni, već da jednostavno nisu uspjeli zadovoljiti moje subjektivne kriterije o poeziji.

 

Mili Dueli 2023 – Slika br. 1: Mapa otvorenog interkulturalnog dijaloga umjetnika u svijetu. Autor projekta: Nermin Delić

 

1.2. Pravila

Prilikom selekcije, Organizator je dužan poštovati sljedeća pravila:
1. Izvršiti selekciju autora prije predstavljanja u Drugom krugu na broj selecioniranih koji treba biti manji od 500 prijava. Također, za Drugi krug je dužan izdvojiti po jednu pjesmu odabranih autora sa kojima će se oni predstaviti.
2. Prilikom selekcije, svaka država mora imati barem jednog predstavnika u Drugom krugu, što znači da autori koji su jedini poslali aplikaciju iz svoje zemlje, direktno su prošli u Drugi krug.

 

Važne napomene: Sve pjesme Prvog kruga neće biti predstavljene ni na jednoj društvenoj platformi, jer se radi o velikom broju prijava što je tehnički teško izvodivo. U Drugom krugu će pjesme biti predstavljene na Facebook profilu/stranici Mili Dueli kada će biti omogućeno glasanje članova žirija i čitalaca.

 

(Organizator)

Podijeli