Mili Dueli 2023/24 – Četvrti krug

ČETVRTI KRUG
1. dio: 1. septembar – 1. decembar 2023.
2. dio: 1. decembar – 15. decembar 2023.

 

 

MILI DUELI 2023
Internacionalni online kontest poezije

PRVI KRUG
DRUGI KRUG

TREĆI KRUG (Polufinale)
ČETVRTI KRUG (Finale)
PETI KRUG (Veliko Finale)

 

Općenito o Mili Dueli

Mili Dueli su internacionalno pjesničko takmičenje koje se održava na online platformi. Organizator i idejni kreator je Nermin Delić. Takmičenje se održava od 2012. godine, a ovo je deveta sezona. Zemlja-domaćin takmičenja je Bosna i Hercegovina, država u Jugoistočnoj Evropi. Prema pisanju američkog Forbsa, u članku iz 2018. godine, Mili Dueli su najpopularnije pjesničko takmičenje u ovom dijelu Evrope. Do sada su predstavili nekoliko hiljada autora, a djeluju u ukupno 127 od 196 zemalja Ujedinjenih Naroda.

Mili Dueli se sastoje od 5 eliminacijskih krugova. U svakom krugu su različita pravila i organizacija, a samim tim i glasanje. U glasanju učestvuju Organizator, Žiri i Čitaoci. Organizator i Žiri glasaju u zasebnim anketama, anonimno, a njihovi glasovi i komentari se kasnije publikuju javno. Čitaoci putem društvenih mreža imaju priliku glasati.

 

Mili Dueli 2023 – Prvi, Drugi i Treći krug

U Prvom krugu takmičenja našlo se 711 autora iz 104 zemlje svijeta. Organizator je imao zadatak da pregleda sve prijave i odabere TOP 450 autora koje će predstaviti Žiriju i Čitaocima u Drugom krugu. Automatski prolaz u Drugi krug su izborili svi autori koji su bili jedini prijavljeni iz svoje zemlje.

U Drugom krugu je predstavljeno TOP 450 autora tako što su autori bili podijeljeni u nacionalne duele (u svakom duelu su se našli autori iz iste države). I ovdje su autori koji su bili jedini iz svoje zemlje imali automatski prolaz, a dobili su status nacionalnog pobjednika svoje zemlje. U Drugom krugu je glasao i Organizator i Žiri i Čitaoci, a autori su se suočili prvi put sa javnim književnim kritikama Žirija i Čitalaca.

U Trećem krugu se našlo TOP 250 autora. Tu su glasali i Organizator i Žiri i Čitaoci, a autori su se po drugi put suočili sa javnim književnim kritikama Žirija i Čitalaca. Krug je, također, bio eliminacioni.

 

Mili Dueli 2023 – Četvrti krug (Finale) Organizacija i pravila glasanja

1.DIO – INTERKULTURALNI DIJALOG – Interkulturalna saradnja autora sa članovima žirija

U Četvrti krug je prošlo TOP 150  autora iz ukupno 96 zemalja svijeta (37 evropskih, 24 afričke, 21 azijska, 6 sjevernoameričkih, 7 južnoameričkih zemalja i Australija). U Četvrtom krugu su autori trebali poslati novu pjesmu, te audiovizualni performans u kojem bi predstavili svoje djelo. Tom prilikom su imali mogućnost sarađivati sa Mentorom, članom Žirija koji im je dodijeljen (još u Trećem krugu), a za pomoć u vidu odabira pjesme i eventualnih korekcija na istoj. Za one koji su van govornog područja bivše države Jugoslavije (izuzev Rumunije, Grčke i Albanije), sa autorima je radila naša članica Žirija Anđela Turukalo Dabetić, koja je ujedno i prevodila sve pjesme na crnogorski jezik koji je srodan drugim jezicima naroda iz bivše Jugoslavije i samim tim razumljiv našim Čitaocima.

Napomene nakon završenog prvog dijela Četvrtog kruga: 

  1. Autori iz pojedinih država nisu uspjeli ostvariti zahtjeve Četvrtog kruga, te određene države neće imati svoje predstavnike u Velikom finalu (Petom krugu) kada će se birati pobjednik. Radi se o sljedećim državama: Norveška, Zambija, Čad, Angola, Libija, Uganda, Tunis, Obala Slonovače, Tajvan, Izrael, Južna Koreja, Kina, Uzbekistan i Honduras. Nacionalni pobjednici ovih zemalja nisu uspjeli u predviđeno vrijeme poslati svoju aplikaciju za završnicu kontesta,
  2. Autorica Gloria Sofia, zbog svoje pripadnosti Zelenortskim Otocima, na prijedlog Organizatora, odlučila je predstavljati tu zemlju u Velikom Finalu kao Nacionalni pobjednik (i jedini autor) iste.
  3. Autor Safet Ćeman, zbog svog mjesta prebivališta u Luksemburgu, odlučio je predstavljati tu zemlju u Velikom Finalu kao Nacionalni pobjednik (I jedini autor) iste.

2. DIO – PREGLED I EVALUACIJA TEHNIČKIH ODLIKA PRISTIGLIH PRIJAVA OD STRANE ORGANIZATORA

Sa audiovizualnim performansima koje su poslali nakon rada sa Mentorom, autori će biti predstavljeni na društvenoj platformi Facebook našeg profila.

Pravila glasanja:
U Četvrtom krugu glasa samo Organizator.

Organizator. – Organizator ima zadatak pregledati da li je svaki autor ispoštovao tehničke zahtjeve za učešće u posljednjem krugu Mili Dueli sa isključivim osvrtom na audiovizualni performans.

a) Domaći autori. Organizator je domaćim autorima (autorima čije je govorno područje srodno i razumljivo bosanskom jeziku), za pristigle audiovizualne performanse dodjeljivao 50 ili 100 bodova. Oni autori koji su poslali recitaciju, gdje preovladava isključivo „audio“ segment, autori koji samo čitaju pjesmu, dobili su 50 bodova. Autori koji su poslali performans, gdje pored „audio“ segmenta, postoji i „video“ performans, dobili su 100 bodova.

b) Strani autori. Strani autori (autori čije govorno područje nije srodno i razumljivo bosanskom jeziku), za pristigle audiovizualne performanse su dobijali 25, 50, 75 i 100 bodova prema sljedećim kriterijima:
(25 bodova) – autori koji su poslali recitaciju bez subtitle-a, bez performansa.
(50 bodova) – autori koju su poslali recitaciju sa subtitle-om.
(75 bodova) – autori koju poslali performans bez subtitle-a.
(100 bodova) – autori koji su poslali performans sa subtitle-om.

Razlika između recitacije i performansa jeste „video“ segment nastupa koji treba biti inovativan, sadržajan i upečatljiv, sa jasnim odrazima posvećenosti.

Autori koji nisu uspjeli ispuniti zahtjeve finala, dobili su 0 bodova.

 

Ko je prošao u Peti krug (Grand Final/Veliko Finale)?

Važna napomena: U nekim zemljama zbog kvalitete aplikacija (autora), u Veliko Finale je prošlo više autora. Tako je najviše autora, čak 7, iz jedne zemlje (Bugarska) prošlo u Veliko Finale, dok imamo zemlje gdje su 5, 4, 3 ili 2 autora prošla dalje. Kompletan tabelarni prikaz plasmana autora koji su prošli u Veliko Finale i onih koji nisu, bit će poznat (objavljen na našoj web stranici) nakon završetka Velikog finala, kako bismo izbjegli mogućnost favoriziranja određenih autora. Stoga, njihov raspored je nasumičan.

Samo najuspješniji iz svojih zemalja i autori koji su bili najposvećeniji od grupe autora iz jedne zemlje, prošli su u posljednji krug, gdje ćemo imati priliku da ih i slušamo i gledamo.

Budući da se kontest bazira na interkulturalnom dijalogu, sve poruke koje nisu u skladu sa našom misijom, te predstavljaju oblik govora mržnje, automatski eliminišu autora iz takmičarskog dijela kontesta. Zapamtite da pored kvalitetne poezije, biramo i autora koji će svojom pojavom doprinositi pozitivnim vibracijama u svijetu!

 

Šta će se dešavati u Petom krugu (Velikom finalu)?
U posljednjem krugu, autori će biti predstavljeni Žiriju i Čitaocima (na društvenim mrežama) i kroz spektakularno glasanje, saznat ćemo ime pobjednika devete sezone Mili Dueli.

 


Mili Dueli Junior Poetry Contest: Svi autori mlađi od 18 godina će učestovati u takmičenju koje će biti održano po završetku ovog. Nositeljica projekta za rad sa mladim autorima je pjesnikinja iz Njemačke Lela Zjajo.


MILI DUELI I International Online Poetry Contest
Mastermind by Nermin Delić

Made in Bosnia and Herzegovina

© 2023

Podijeli