Mili Dueli 2023/24 – Treći krug

TREĆI KRUG
1. dio: 21. jun
7. avgust 2023.
2. dio: 7. avgust – 31. avgust 2023.

 

MILI DUELI 2023
Internacionalni online kontest poezije

PRVI KRUG
DRUGI KRUG

TREĆI KRUG (Polufinale)
ČETVRTI KRUG (Finale)
PETI KRUG (Veliko Finale)

 

Općenito o Mili Dueli

Mili Dueli su internacionalno pjesničko takmičenje koje se održava na online platformi. Organizator i idejni kreator je Nermin Delić. Takmičenje se održava od 2012. godine, a ovo je deveta sezona. Zemlja-domaćin takmičenja je Bosna i Hercegovina, država u Jugoistočnoj Evropi. Prema pisanju američkog Forbsa, u članku iz 2018. godine, Mili Dueli su najpopularnije pjesničko takmičenje u ovom dijelu Evrope. Do sada su predstavili nekoliko hiljada autora, a djeluju u ukupno 127 od 196 zemalja Ujedinjenih Naroda.

Mili Dueli se sastoje od 5 eliminacijskih krugova. U svakom krugu su različita pravila i organizacija, a samim tim i glasanje. U glasanju učestvuju Organizator, Žiri i Čitaoci. Organizator i Žiri glasaju u zasebnim anketama, anonimno, a njihovi glasovi i komentari se kasnije publikuju javno. Čitaoci putem društvenih mreža imaju priliku glasati.

 

Mili Dueli 2023 – Prvi i Drugi krug

U Prvom krugu takmičenja našlo se 711 autora iz 104 zemlje svijeta. Organizator je imao zadatak da pregleda sve prijave i odabere TOP 450 autora koje će predstaviti Žiriju i Čitaocima u Drugom krugu. Automatski prolaz u Drugi krug su izborili svi autori koji su bili jedini prijavljeni iz svoje zemlje. U Drugom krugu je predstavljeno TOP 450 autora tako što su autori bili podijeljeni u nacionalne duele (u svakom duelu su se našli autori iz iste države). I ovdje su autori koji su bili jedini iz svoje zemlje imali automatski prolaz, a dobili su status nacionalnog pobjednika svoje zemlje. U Drugom krugu je glasao i Organizator i Žiri i Čitaoci, a autori su se suočili prvi put sa javnim književnim kritikama Žirija i Čitalaca.

 

Mili Dueli 2023 – Treći krug (Polufinale) Organizacija i pravila glasanja

1.DIO – INTERKULTURALNI DIJALOG – Interkulturalna saradnja autora sa članovima žirija

U Treći krug je prošlo TOP 250 autora iz ukupno 104 zemlje svijeta. U Trećem krugu su autori trebali poslati novu pjesmu. Tom prilikom su imali mogućnost sarađivati sa Mentorom, članom Žirija koji im je dodijeljen za pomoć u vidu odabira pjesme i eventualnih korekcija na istoj. Za one koji su van govornog područja bivše države Jugoslavije (izuzev Rumunije, Grčke i Albanije), sa autorima je radila naša članica Žirija Anđela Turukalo Dabetić, koja je ujedno i prevodila sve pjesme na crnogorski jezik koji je srodan drugim jezicima naroda iz bivše Jugoslavije i samim tim razumljiv našim Čitaocima.

Napomene nakon završenog prvog dijela Trećeg kruga: 

  1. U nekim nacionalnim duelima (Egipat, Njemačka, Moldavija, Japan, Argentina i Urugvaj), jedan od dva preostala autora iz te zemlje nije ispunio obaveze vezane za slanje pjesama u predviđeno vrijeme ili nije do kraja uspostavljen interkulturalni dijalog, te je mjesto nacionalnog pobjednika tih zemalja riješeno već u ovoj fazi.
  2. Sa par autora nije ostvaren željeni interkulturalni dijalog sukladan misiji projekta ili je on na neki način narušen (odustali su, bili su sprečeni da pošalju pjesmu u predviđeno vrijeme i sl.), te će se, bez učestovanja u drugom dijelu Trećeg kruga, zatvoriti ovosezonsko učešće tih autora u takmičarskom dijelu projekta (Turkmenistan, Irak, Iran, Venecuela, Luksemburg, Esvatini, Namibija, Mozambik, Kanada, Honduras i Panama). Autori koji su nacionalni pobjednici, bez obzira na prestanak saradnje, na kraju takmičenja će dobiti Priznanje za nacionalnog pobjednika te zemlje.

2. DIO – KNJIŽEVNA KRITIKA ČITALACA I ŽIRIJA

Sa pjesmama koje su poslali nakon rada sa Mentorom, autori će biti predstavljeni na društvenoj platformi Facebook našeg profila.

Pravila glasanja:
U Trećem krugu glasaju Organizator, Žiri i Čitaoci.

1. Organizator i Žiri. – Organizator i Žiri glasaju u zasebnim anketama. Žiri je četveročlani i ovaj put, s tim da se uloga Organizatora izdvaja. Princip glasanja je davanje ocjena u anketi po sljedećem redoslijedu (0, 1, 2, 3, 4, 5), koje će u konačnoj tabeli biti konvertovane u evrovizijske bodove: 5, 6, 7, 8, 10 i 12.  Član Žirija može ponavljati svoje bodove (pr. 5 bodova može dodijeliti jednom ili više autora). Član Žirija može samo jednom autoru (od nekoliko njih u duelu) kojem je Mentor dati maksimalne bodove (12 bodova). Također, samo jednom autoru kojem nije Mentor može dati minimalne bodove (5 bodova). Svim drugim autorima kojima nije Mentor, ima opciju dati bodove 5, 6, 7, 8, 10 ili 12.

Dalje, s obzirom da su članovi Žirija, radeći posao Mentora, ostvarili konekciju sa autorima, svaki član Žirija koji je Mentor, ima pravo jednog svog autora (u cijelom Trećem krugu) u kojeg ponajviše vjeruje ZLATNIM GLASOM direktno poslati u Finale (Četvrti krug). O upotrebi ZLATNOG GLASA, Mentor je dužan privatnom porukom obavijestiti Organizatora prije završetka posljednjeg duela Trećeg kruga.

2. Čitaoci. – Sve pjesme Trećeg kruga će biti postavljene na zvanični Facebook profil takmičenja.  Glasa se u komentarima ispod slike (upisivanjem rednog broja autora) u čijem opisu je postavljena pjesma po 3, 4 ili 5 autora. Glasanje Čitalaca traje 5 dana. Za autora sa najvećim brojem glasova Čitalaca ide (12) poena, za drugoplasiranog autora ide (6) poena, dok ostali ne dobijaju niti jedan poen (0). Priznaju se glasovi samo od onih koji su prijatelji/pratioci profila na kojem su postavljene pjesme.

 

Ko prolazi dalje?

U duelima gdje su svi autori iz iste zemlje, samo prvi autor prolazi direktno dalje u Četvrti krug, dok posljednji (u duelima sa više od 2 autora) ispada automatski. Odluku o tome ko od ostalih (od drugog do pretposljednjeg mjesta) prolazi, donosi Organizator.

 

U duelima gdje su svi autori iz različitih zemalja, prolaze samo autori koji su zadovoljili osvojili više od 60 bodova u Drugom i Trećem krugu zajedno, a od Organizatora, Žirija i Čitalaca.

 

Budući da se kontest bazira na interkulturalnom dijalogu, sve poruke koje nisu u skladu sa našom misijom, te predstavljaju oblik govora mržnje, automatski eliminišu autora iz takmičarskog dijela kontesta. Zapamtite da pored kvalitetne poezije, biramo i autora koji će svojom pojavom doprinositi pozitivnim vibracijama u svijetu!

 

Šta će se dešavati u Četvrtom krugu (Finalu)?
U tom krugu, autori će sa Mentorima raditi na odabiru nove pjesme i izradi audiovizuelnog performansa kojim će se predstaviti kako u Finalu, tako i u Velikom Finalu (Peti krug).

 


Mili Dueli Junior Poetry Contest: Svi autori mlađi od 18 godina će učestovati u takmičenju koje će biti održano po završetku ovog. Nositeljica projekta za rad sa mladim autorima je pjesnikinja iz Njemačke Lela Zjajo.


MILI DUELI I International Online Poetry Contest
Mastermind by Nermin Delić

Made in Bosnia and Herzegovina

© 2023

Podijeli