Australia

AUSTRALIA / Commonwealth of Australia / Australija

Australija je država koja se nalazi na istoimenom kontinentu. Po površini je 6. zemlja na svijetu. Glavni grad joj je Kanbera, ali najviše stanovnika živi u gradu Sidneju. 
1901. godine je stekla nezavisnost od Ujedinjenog Kraljevstva. Međutim, ove dvije države i danas imaju snažne veze. Aboridžani su starosjedioci države, ali su danas manjina u odnosu na stanovništvo evropskih korijena. 

Australija spada u red razvijenih zemalja svijeta. Misija Mili Dueli se ogleda u poticanju interkulturalnog dijaloga ove zemlje sa ostalim zemljama svijeta, prevashodno balkanskim zemljama, budući da u Australiji živi dosta balkanske dijaspore. 

 

Australia is a country located on the continent of the same name. It is the 6th largest country in the world. Its capital is Canberra, but most residents live in Sydney.
In 1901, it gained independence from the United Kingdom. However, the two countries still have strong ties today. Aboriginal people are natives of the country, but today they are a minority in relation to the population of European roots.

Australia is one of the developed countries in the world. The mission of Mili Dueli is reflected in the promotion of intercultural dialogue of this country with other countries of the world, primarily the Balkan countries, since Australia has a large Balkan diaspora.

List of participants

Lista učesnika

 

Name and surname

Born

Country

Place

Season

Achievement

Best place

1.        

Ridvan Hadžić

1960

AUS

Perth

No. 7 (2019)

2nd ROUND

 

2.       

Suada Sokolović Suljić

1955

AUS

Melbourne

No. 5 (2017)

1st ROUND

 

3.       

Mladen Perić

1970

AUS

No. 1 (2012)

3nd ROUND

 

4.       

Elif Sezen

1981

AUS

Melbourne

No. 8 (2020/21)

GRAND FINALIST

11th PLACE

 

Table of achievement poets from Australia (Pictorial Display):

https://www.youtube.com/watch?v=mhIF2Ebi47E
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

INFO

All authors are listed alphabetically. Some author information is missing since it was not even requested during participation. The same will be inserted later. Since this is a licensed project, all rights are reserved.


Contact us

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

INFO

Autori su poredani po abecednom redu. Neki podaci o autorima nedostaju budući da nisu ni traženi tokom učešća. Isti će biti naknadno umetnuti. Budući da se radi o licenciranom projektu, sva prava su pridržana.


Kontaktirajte nas

Podijeli