Eswatini

ESWATINI (SWAZILAND) / Esvatini

Swaziland was renamed to Eswatini in 2018. It is a small country in southern Africa. This is the country with the highest HIV infection rate. It is estimated that about 45% of the population is infected. 80% of the population is engaged in agriculture and mainly export sugar. They have a very distinctive choice of kings under the law “inkhosi yinkhosi ngenina“, which means: ”the king is king through mother ”.

Svazilend je 2018. godine preimenovan u Esvatini. Riječ je o maloj državi na jugu Afrike. Ovo je država sa najvećom stopom zaraze HIV-om. Procjenjuje se da je oko 45 % stanovništva zaraženo. 80% populacije se bavi poljoprivredom i uglavnom izvoze šećer. Imaju vrlo karakterističan izbor kraljeva po zakonu “inkhosi yinkhosi ngenina”, što znači: ’’kralj je kralj preko majke’’.

List of participants

Lista učesnika

 

Name and surname

Born

Country

Place

Season

Achievement

Best place

1.      

Mduduzi Ndwandwe

1997

SWZ

Matsapha

No. 7 (2019)

GRAND FINALIST

19th

INFO

All authors are listed alphabetically. Some author information is missing since it was not even requested during participation. The same will be inserted later. Since this is a licensed project, all rights are reserved.

INFO

Autori su poredani po abecednom redu. Neki podaci o autorima nedostaju budući da nisu ni traženi tokom učešća. Isti će biti naknadno umetnuti. Budući da se radi o licenciranom projektu, sva prava su pridržana.

Podijeli