Iraq

IRAQ / جُمْهُورِيَّة ٱلْعِرَاقِ‎ / Irak

Iraq is a country in western Asia. It has a population of about 39 million. In history it was part of the Persian Empire. Culturally, Iraq has a very rich heritage and celebrates the achievements of its past in both pre-Islamic times and is well known for its poets. Its painters and sculptors are among the best in the Arab world, some of them being world-class as well as producing fine handicrafts, including rugs and carpets. In the 21st century, Iraq faced war and numerous unrest that made its soil uncertain.

Irak je država u zapadnoj Aziji. Ima oko 39 miliona stanovnika. U historiji je bio dio Perzijskog carstva. Kulturološki, Irak ima vrlo bogato nasljeđe i slavi dostignuća svoje prošlosti u oba predislamska vremena i dobro je poznat po svojim pjesnicima. Njegovi slikari i kipari među najboljima su u arapskom svijetu, od kojih su neki svjetske klase, kao i za izradu sitnih rukotvorina, uključujući prostirke i tepihe. U 21. stoljeću, Irak se suočio sa ratom i brojnim nemirima koji su njegovo tlo učinili nesigurnim.

List of participants

Lista učesnika

 

Name and surname

Born

Country

Place

Season

Achievement

Best place

1.        

Reema Yousif Bakose

1997

IRQ

Baghdad

No. 7 (2019)

GRAND FINALIST

 7TH PLACE

No. 8 (2020/21)

SEMI FINALIST

TOP 100

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

INFO

All authors are listed alphabetically. Some author information is missing since it was not even requested during participation. The same will be inserted later. Since this is a licensed project, all rights are reserved.


Contact us

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

INFO

Autori su poredani po abecednom redu. Neki podaci o autorima nedostaju budući da nisu ni traženi tokom učešća. Isti će biti naknadno umetnuti. Budući da se radi o licenciranom projektu, sva prava su pridržana.


Kontaktirajte nas

Podijeli