Lena Kyropoulos

Lena Kyropoulos

Jury Member / ČLAN ŽIRIJA

She was born in 1975. She lives in Thessaloniki (Greece) and she is the best placed author from Greece in Mili Dueli history.

Commitment through Mili Dueli’s mission

Zalaganje u Mili Dueli misiji

Lena Kyropoulos is Greece’s best placement in the Mili Dueli ever. She is a journalist by profession. In Mili Dueli 2020, for the first time, she will be in the role of a jury – consultant, primarily engaged in selecting Greek authors, and understanding the linguistic diversity of the Greek language in relation to the languages of other Balkan nations. She is a very pleasant and sociable person.

Lena Kyropoulos je najbolji plasman Grčke u Mili Dueli ikada. Po struci je novinarka. U Mili Dueli 2020 će prvi put biti u ulozi žirija – konsultanta, prevashodno angažovana za probir grčkih autora, te razumijevanje jezičke raznolikosti grčkog jezika u odnosu na jezike ostalih balkanskih naroda. Vrlo je prijatna i društvena osoba.

Poetry

Poezija

12 BULLETS

For every God we believed we have existed

I’m speaking to you my scream
that you do not get out of my lips
but you are rotting for centuries
in the basement of my homeless heart

“I ‘ m hungryyy” you ‘re shouting
and i accidentaly turn on
the button of silence
“Shut up”! Stop bothering me.
Let me watch the “Greys Anatomy”
of my stolen dreams
to not remember my stolen life.

“I’ m hungryyy” you ‘re yelling again.
I can’t hear misserable cross -words

12 bullets
For everything i didn’t dare
For everyone i didn’t touch
For all that i didn’t make mine
For the trip i have paid the ticket
but i never received my passport

12 bullets
For all these mountains i didn’t climp
Because i was fat, short, black, gay, stupid,
Budist , refugee, weak…because i was born
With Syndrom Down..
Because i was afraid
TO BE ME

12 Bullets
For the tears inside me
For the burbery smile and the rolex of absense

12 bullets
For the hole which having holes and children leave the safe land
To cross the waves and bare-foot moons follow them.

12 bullets

For every fairytale didn’t become true, because we didn’t believe enough

-And how many dead bodies?
How many dead bodies?
-NONE???
-NONE???

OH..I SEE THE BULLETS WERE BLANK…!!!

12 METAKA

Govorim ti vriskom da mi ne salaziš s usana, dok se truješ stoljećima u podrumu mog srca beskućnika.

“Gladan sam!”, vičeš na mene i ja nehotice palim dugme tišine.

“Zaveži! Ostavi me na miru. Pustite me da gledam „Grejovu anatomiju“ svojih ukradenih snova ne bih li se ne sjećala svog ukradenog života.

“Gladan sammm!” vičeš opet… Ne mogu čuti neshvatljive unakrsne riječi.

12 metaka:

zbog svega što se nisam usudila,
za sve koje nisam dirala,
zbog svega toga nisam načinila svoje
za put koji sam platila kartu, ali nikad nisam dobila pasoš.

12 metaka:

na sve ove planine na koje se nisam popela jer sam bila debela, nespretna, kratka, visoka,
budista, hrišćanka, izbeglica, crnkinja, gej… jer sam bila slaba.
Rođeni sam Daunovac koji se boji biti to što jeste… Biti ja… Bojim se biti ja.

12 metaka za suze u meni. Za burburški osmijeh i ulogu odsutnosti.

12 metaka za rupe u rupi za onu decu koja napuste zemlju da pređu valove i za bose mjesece što pođu za njima.

12 metaka za svaku bajku koja nije postala istina. Jer nismo dovoljno vjerovali.

“I koliko mrtvih? Koliko mrtvih tijela?”
“Nijedno.”
“Nijedno??? Nijedno?”
“Nijedno.”
Meci su… bili prazni!

Mili Dueli 2019 / Final

Lena Kyropoulos / Facebook: Nermin Delić (Mili Dueli)

Podijeli