Luxemburg

LUXEMBURG / Luksemburg

Luksemburg je malena država u Zapadnoj Evropi. Ima oko 600 000 stanovnika. Glavni grad je Luksemburg. Oficijalni jezici su luksemburški, francuski i njemački. Samo polovina stanovnika su Luksemburci. Skoro 20% stanovnika su Portugalci. Evropski sud pravde je smješten u Luksemburgu. Luksemburg je jedna od 6 država osnivača Evropske Unije.

List of participants

Lista učesnika

 

Name and surname

Born

 Country

Place

Season

Achievement

Best place

1.

Tanja Steffen-Stanišić

 

LUX

Luxembourg

No.1 (2012)

GRAND FINALIST

3rd

INFO

All authors are listed alphabetically. Some author information is missing since it was not even requested during participation. The same will be inserted later. Since this is a licensed project, all rights are reserved.

INFO

Autori su poredani po abecednom redu. Neki podaci o autorima nedostaju budući da nisu ni traženi tokom učešća. Isti će biti naknadno umetnuti. Budući da se radi o licenciranom projektu, sva prava su pridržana.

Podijeli