Malta

MALTA / Malta

Malta je otočna država u Sredozemnom moru. Pripada Evropi. Ima oko pola miliona stanovnika. Jedna je od najgušće naseljenih zemalja na svijetu. Službeni jezici su malteški i engleski. Izrazito je katolička zemlja.

List of participants

Lista učesnika

 

Name and surname

Born

Country

Place

Season

Achievement

Best place

1.

Malcom Vella

1978

MAL

Attard

No. 7 (2019)

3rd ROUND

 

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

INFO

All authors are listed alphabetically. Some author information is missing since it was not even requested during participation. The same will be inserted later. Since this is a licensed project, all rights are reserved.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

INFO

Autori su poredani po abecednom redu. Neki podaci o autorima nedostaju budući da nisu ni traženi tokom učešća. Isti će biti naknadno umetnuti. Budući da se radi o licenciranom projektu, sva prava su pridržana.

Podijeli