Moldova

MOLDOVA / Moldavija

Moldavija je zemlja Istočne Evrope. Glavni grad je Kišnjev. Ima oko 2,5 miliona stanovnika. Zemlja je na razmeđi socijalizma i demokratije. Jedan dio stanovništva podržava proruske ideje, a drugi je orjentisan ka pristupu Evropskoj Uniji. Zbog nesklada, riječ je o jednoj od najsiromašnijih zemalja Evrope. Stanovništvo sve češće napušta državu u potrazi za boljim životom. Oficijalni jezik je rumunski, ali se priznaju i jezici manjine.

List of participants

Lista učesnika

 

Name and surname

Born

Country

Place

Season

Achievement

1.      

 Tonka Ludmilova Hristova

1959

MOL

Chișinău

No.4 (2015)

2nd ROUND

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

INFO

All authors are listed alphabetically. Some author information is missing since it was not even requested during participation. The same will be inserted later. Since this is a licensed project, all rights are reserved.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

INFO

Autori su poredani po abecednom redu. Neki podaci o autorima nedostaju budući da nisu ni traženi tokom učešća. Isti će biti naknadno umetnuti. Budući da se radi o licenciranom projektu, sva prava su pridržana.

Podijeli