Nigeria

NIGERIA / Nigerija

Nigerija je država u Zapadnoj Africi. Država ima oko 205 miliona stanovnika i najmnogoljudnija je afrička država. Glavni grad države je Abudža. Najveći grad države i cjelokupne Afrike je Lagos. Lagos spada u najbrže rastući grad na svijetu. Nigerija je jedan od najvećih svjetskih proizvođača nafte. Nigerijska filmska industrija ima bržu stopu rasta od Holivuda i Bolivuda, pa se popularno naziva Nolivud. Čak sedam posto svih jezika koji se pričaju u svijetu, može se čuti u Nigeriji. Većinska religija je Islam. Muslimani žive na sjeveru, a krišćani na jugu. Posebnu grupu naroda čine Igbo gdje vjeruju da je grijeh voditi ljubav po dani. Službeni jezik je engleski, a u Nigeriji se govori čak 527 jezika.

List of participants

Lista učesnika

 

Name and surname

Born

Country

Place

Season

Achievement

Best place

1.      

Idris Peterside

1985

NIG

Jos

No. 7 (2019)

2nd ROUND

 

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

INFO

All authors are listed alphabetically. Some author information is missing since it was not even requested during participation. The same will be inserted later. Since this is a licensed project, all rights are reserved.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

INFO

Autori su poredani po abecednom redu. Neki podaci o autorima nedostaju budući da nisu ni traženi tokom učešća. Isti će biti naknadno umetnuti. Budući da se radi o licenciranom projektu, sva prava su pridržana.

Podijeli