North Macedonia

NORTH MACEDONIA / Северна Македонија / Maqedonia e Veriut / Sjeverna Makedonija

Sjeverna Makedonija je balkanska država. Nalazi se na jugoistoku Evrope. Ima oko 2 miliona stanovnika. Glavni grad je Skoplje. Do 1991. godine bila je dio bivše Jugoslavije. Te godine stiče nezavisnost i sve do 2019. godine nosi naziv Republika Makedonija. 2019. godine mijenja naziv u Sjeverna Makedonija. Zvanična politika države je ulazak u Evropsku Uniju. Budući da je Grčka, sa kojom ima sporove, članica EU, država je napravila ustupke kako bi se ti sporovi riješili. Promjena imena je izazvala snažno negodovanje stanovništva u državi. Pored većinskih Makedonaca, Albanci čine 25 % stanovništva. Službeni jezici su makedonski i albanski. Država je 27. marta 2020. godine postala članica NATO-a.
Sličnost makedonskog jezika sa ostalim jezicima naroda bivše Jugoslavije postoji. Stoga, cilj projekta je povećati čitalaštvo makedonske poezije i zbližiti autore sa ostalim autorima regiona.

List of participants

Lista učesnika

 

Name and surname

Born

Country

Place

Season

Achievement

Best place

1.      

Adem Abdullahu

1964

MKD

 Tetovo

No.6 (2018)

2nd ROUND

 

2.      

Ana Cvetanoska

1970

MKD

Ohrid

No.5 (2017)

SEMI FINALIST

 

No.6 (2018)

3rd ROUND

 

3.      

Ana Dedova

1982

MKD

Kočani

No. 7 (2019)

2nd ROUND

 

4.      

Andrej Jankov

1998

MKD

Kočani

No. 7 (2019)

2nd ROUND

 

5.      

Božana Trenčeska

1954

MKD

Prilep

No.6 (2018)

2nd ROUND

 

No.7 (2019)

3rd ROUND

 

6.      

Čedomir Šopkik

1959

MKD

Skoplje

No. 7 (2019)

2nd ROUND

 

7.      

Duško Trifunovski

1997

MKD

Skoplje

No. 7 (2019)

2nd ROUND

 

8.      

Elena Andonoska

2000

MKD

 Prilep

No.6 (2018)

2nd ROUND

 

9.      

Elizabeta Pavloska

1972

MKD

Kumanovo

No.6 (2018)

2nd ROUND

 

No.7 (2019)

2nd ROUND

 

10.                        

Igor Pop Trajkov

1970

MKD

Skoplje

No.6 (2018)

1st ROUND

 

No.7 (2019)

2nd ROUND

 

11.                        

Irena Hristova

1996

MKD

Veles

No.5 (2017)

1st ROUND

 

12.                        

Jadranka Klisarova

1961

MKD

Skoplje

No. 7 (2019)

2nd ROUND

 

13.                        

Jagoda Risteska

1979

MKD

Skoplje

No. 7 (2019)

2nd ROUND

 

14.                        

Jagoda Veličkovska

1951

MKD

Kumanovo

No.6 (2018)

1st ROUND

 

No.7 (2019)

2nd ROUND

 

15.                        

Julijana Marinkovik  

1972

MKD

Resen

No. 7 (2019)

2nd ROUND

 

16.                        

Katarina Jovcevska

1977

MKD

Kumanovo

No. 7 (2019)

2nd ROUND

 

17.                        

Kristina Pavleska

1995

MKD

 Skoplje

No.6 (2018)

3rd ROUND

 

18.                        

Magdalena Caparovska

1983

MKD

 Skoplje

No.6 (2018)

1st ROUND

 

19.                        

Maja Trajkovska – Tonika

1975

MKD

Skoplje

No. 7 (2019)

1st ROUND

 

20.                        

Marina Dodevska

1998

MKD

Kriva Palanka

No. 7 (2019)

2nd ROUND

 

21.                        

Marina Gocevska

1989

MKD

 Kochani

No.6 (2018)

GRAND FINALIST

9th

22.                        

Marjan Maksimovski – Maksim

 

MKD

Kumanovo

No.2 (2013)

1st ROUND

 

23.                        

Milančo Milenkoski

1971

MKD

Štip

No. 7 (2019)

2nd ROUND

 

24.                        

Milčo Misoski

1972

MKD

Struga

No. 7 (2019)

GRAND FINALIST

20th

25.                        

Natalija Naumovska

1993

MKD

Kićevo

No. 7 (2019)

3rd ROUND

 

26.                        

Nataša Aleksovska

1978

MKD

 Kumanovo

No.6 (2018)

3rd ROUND

 

27.                        

Nataša Coneva – Lazarevska

1979

MKD

 

No. 7 (2019)

3rd ROUND

 

28.                        

Renata Penchova

1998

MKD

Štip

No. 7 (2019)

2nd ROUND

 

29.                        

Ruža Spasovska

1962

MKD

 Skoplje

No.6 (2018)

1st ROUND

 

30.                        

Slađana Stavreva

1958

MKD

 Skoplje

No.6 (2018)

SEMI FINALIST 

 

31.                        

Snežana Panoska

1955

MKD

 Prilep

No.5 (2017)

1st ROUND

 

No.6 (2018)

3rd ROUND

 

32.                        

Sofija Trajkovska

1991.

MKD

 Skoplje

No.6 (2018)

2nd ROUND

 

33.                        

Sonja Tairovska Đurčak

1954

MKD

Veles

No. 7 (2019)

2nd ROUND

 

34.                        

Sotir Georgievski

1971

MKD

 Skoplje

No.6 (2018)

1st ROUND

 

35.                        

Suzana Nikolova

1999

MKD

Kavadarci

No. 7 (2019)

1st ROUND

 

36.                        

Svetlana Lazarevska

1964

MKD

Kriva Palanka (Rankovce)

No.6 (2018)

2nd ROUND

 

No.7 (2019)

2nd ROUND

 

37.                        

Svetlana Papaček

1973

MKD

 Bitolj

No.5 (2017)

2nd ROUND

 

No.6 (2018)

1st ROUND

 

38.                        

Tatjana Dukoska

1963

MKD

 Kičevo

No.6 (2018)

1st ROUND

 

39.                        

Toni Pavleski 

1970

MKD

Prilep

No.5 (2017)

GRAND FINALIST

9th

No.6 (2018)

GRAND FINALIST

11th

40.                        

Viktorija Siljanoska

 

MKD

Kičevo

No.5 (2017)

SEMI FINALIST

 

41.                        

Zdravko Ostojić

1979

MKD

Skoplje

No. 7 (2019)

2nd ROUND

 

42.                        

Zoran Altiparmakov

1967

MKD

 Bitola

No.6 (2018)

1st ROUND

 

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

INFO

All authors are listed alphabetically. Some author information is missing since it was not even requested during participation. The same will be inserted later. Since this is a licensed project, all rights are reserved.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

INFO

Autori su poredani po abecednom redu. Neki podaci o autorima nedostaju budući da nisu ni traženi tokom učešća. Isti će biti naknadno umetnuti. Budući da se radi o licenciranom projektu, sva prava su pridržana.

Podijeli