Sweden

SWEDEN / Sverige / Švedska

Švedska je skandinavska zemlja. Nalazi se na sjeveru Evrope. Ima oko 10 miliona stanovnika. Preko 2,5 miliona stanovnika imaju strano porijeklo. Spada u red razvijenih zemalja svijeta. Veliki broj balkanske dijaspore živi u Švedskoj. U 2014. godini Švedska je proslavila 200 godina mira, srušivši čak i rekord Švicarske. Cilj projekta Mili Dueli je liječiti nostalgiju balkanske dijaspore iz Švedske kroz interakciju kontesta. 

List of participants

Lista učesnika

 

Name and surname

Born

Country

Place

Season

Achievement

Best place

1.      

Emira Velić Sundkvist

1966.

SWE

 Malmö

No.6 (2018)

2nd ROUND

 

2.      

Mirveta Islamović

1966

SWE

Nörkoping

No.4 (2015)

1st ROUND

 

3.      

Mubera Šabanović 

1956

SWE

Malmė

No.5 (2017)

1st ROUND

 

4.      

Mubera Šabanović – Bera

1956

SWE

 Malmö

No.6 (2018)

2nd ROUND

 

5.      

Ognjenka Kalajdžić

1949

SWE

 Växjö

No.5 (2017)

2nd ROUND

 

No.6 (2018)

1st ROUND

 

No.7 (2019)

SEMI FINALIST 

 

6.      

Rabija Hamidović

1967

SWE

 Jönköping

No.6 (2018)

1st ROUND

 

7.      

Sanja Sinanović

1980

SWE

Jönköping

No. 7 (2019)

SEMI FINALIST 

 

8.      

Sead Mulabdić

1954

SWE

 Lund

No.6 (2018)

2nd ROUND

 

9.      

Sonja Josipović

1984

SWE

Stockholm

No.1 (2012)

2nd ROUND

 

No.2 (2013)

1st ROUND

 

No.4 (2015)

2nd ROUND

 

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

INFO

All authors are listed alphabetically. Some author information is missing since it was not even requested during participation. The same will be inserted later. Since this is a licensed project, all rights are reserved.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

INFO

Autori su poredani po abecednom redu. Neki podaci o autorima nedostaju budući da nisu ni traženi tokom učešća. Isti će biti naknadno umetnuti. Budući da se radi o licenciranom projektu, sva prava su pridržana.

Podijeli