mili dueli online balkan poetry contest
Mili Dueli 2020/21

Mili Dueli 2020/21: Organizacija finalnog kruga (finala)!

Finalni krug Mili Dueli 2020 se sastoji od TOP 60 autora od 739 prvobitno prijavljenih na kontest. Proces selekcije ovih autora je trajao skoro 2 godine; a autori su do sada prošli kroz četiri eliminaciona kruga. Peti krug je finalni i sa njim se završava osma sezona Milih Duela.

Organizacija finalnog kruga 

Finalni krug je peti i ujedno i posljednji krug kontesta u sezoni. Učešće u finalnom krugu je obezbijedilo ukupno 60 autora. Riječ je o 60 autora koji su najreprezentativniji za ovu sezonu, nakon dvogodišnjeg praćenja istih, u kategoriji 739 autora koji su startali sezonu.

Po prvi put u našoj maloj historiji, finalni krug se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu, naših 60 finalista će biti raspoređeni u dva finala (Finale 1 i Finale 2) sa jednakim brojem učesnika (po 30 autora). Raspored učesnika je vršio Organizator (Nermin Delić).

Mili Dueli 2020/21: Raspored učesnika finalnog kruga u prvom finalu!
Mili Dueli 2020/21: Raspored učesnika finalnog kruga u drugom finalu!

Glasanje u finalnom krugu (Finale 1 i Finale 2)

 1. ORGANIZATOR. U Finalu 1 i Finalu 2, Organizator glasa u tri kategorije.
  U kategoriji Generalni utisak, daje bodove 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 i 25. Ostalih 20 autora ne dobijaju bodove. U toj kategoriji, Organizator vrednuje autore na osnovu sveukupnog nastupa na kontestu, uključujući i prethodna četiri kruga, ostvarene saradnje i njegove lične procjene, ko od autora zaslužuje da ponese titulu najboljeg na kontestu.
  U kategorijama Pjesma finala i Video-recitacija, daje bodove 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12. Ostalih 20 autora ne dobijaju bodove. U kategoriji Pjesma finala, Organizator daje bodove na osnovu suda o prikazanoj poeziji u finalu, bez naglaska na dosadašnje pjesme autora. Isključivo se vrednuje pjesma poslana za finalni krug kontesta. U kategoriji Video-recitacija, Organizator daje bodove za kreativnost autora koji su u finalnom krugu imali zadatak osmisliti audio-vizualni performans za naše čitaoce. Tom prilikom, ne vrednuje recitovanu poeziju, već način recitacije, kvalitet i umjetnost prikazanog snimka.
 2. Žiri – Anđela Turukalo (MNE). Budući da je naša stalna članica žirija, Anđela Turukalo, u ovoj sezoni pokazala izvanredan angažman po pitanju doprinosa internacionalizacije kontesta, a vezano za prevođenje preko dvije stotine pjesama sa stranih na jezik srodan narodima bivše Jugoslavije (crnogorski jezik), njene ingerencije u finalu su povećane. U samom finalnom krugu, preko polovinu autora je spremala kao mentor, te se prilagođavala njihovoj svakodnevnici i ažurno prevodila pjesme, davala ideje za video-snimke i nesebično pomagala oko realizacije istih. Ona će, u Finalu 1 i Finalu 2, ocjenjivati autore u samo jednoj kategoriji: Generalni utisak. U toj kategoriji će autorima u slučaju Finala 1 i Finala 2 davati bodove: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 i 25. Parametar za njeno ocjenjivanje će, po sugestiji Organizatora, biti prevashodno pjesma finalnog kruga, zatim video-recitacija, te objektivna procjena ko je taj koji bi mogao biti pobjednik ove sezone kontesta.
 3. Žiri – Ljubica Petrović Kosor (MNE), Danja Gašpar Đokić (BiH), Enea Hotić (BiH), Lela Zjajo (GER), Milčo Misoski (MKD), Simo Golubović (SRB), Zdravko Odorčić (CRO). Riječ je o stalnim članovima žirija Milih Duela, osobama koji su najuži tim Organizatora pri organizaciji i realizaciji ovog projekta. Ove sezone su svojim ocjenama uveliko radili na dvogodišnjoj selekciji autora. U finalnom krugu, svi su bili u ulozi mentora, dakle, spremali određen broj autora u finalu. Njihova uloga je tokom prethodnih krugova bila presudna kada je izbor autora u pitanju, naročito onih iz države iz koje su dolazili. U Finalu 1 i u Finalu 2  kategorija u kojoj glasaju se zove Generalni utisak. Tom prilikom, parametar za njihovo ocjenjivanje, po sugestiji Organizatora, bit će pjesma finalnog kruga, video-recitacija, te objektivna procjena ko je taj koji bi mogao biti pobjednik ove sezone. Organizator je odobrio da oni, kao mentori mogu glasati i za autore koje su mentorisali; uz opasku da im to ne treba biti vodeća nit pri ocjenjivanju prikazane poezije u finalu. Bodove koje, svaki član, anonimno i zasebno, dodjeljuje u Finalu 1 i Finalu 2 su: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12. Ostalih 20 autora ne dobijaju bodove od njih.
 4. Žiri – Sarah Isufi (ALB) i Lena Kyropoulos (GRE). Budući da se radi o stalnim članicama žirija Milih Duela koje ne razumiju jezik srodan narodima bivše Jugoslavije, zbog nedostatka prijevoda pjesama na engleski jezik balkanskih autora sa područja bivše Jugoslavije, ove dvije članice žirija će svoje bodove u Finalu 1 i Finalu 2 raspodjeljivati kroz kategoriju: Video-recitacija. Bodove koje dodjeljuju, svaka pojedinačno i anonimno su: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12. Preostalij 20 autora će ostati bez bodova. Parametar za njihovo ocjenjivanje, po sugestiji Organizatora, jeste umjetnički dojam koji ostavlja audio-vizalni performans autora. U Velikom finalu, kada sve pjesme velikih finalista budu prevedene i na engleski jezik, ove dvije stalne članice žirija će glasati u kategoriji: Generalni utisak. No, otom – potom. One će, po odluci Organizatora, moći glasati i za autore kojima su bile mentori, uz opasku Organizatora, da im to ne bi trebala biti nit vodilja pri donošenju odluka o raspodjeli bodova.
 5. Čitaoci. U finalnom krugu, Čitaoci glasaju na 3 društvene platforme: Facebook, Instagram i YouTube.a) FACEBOOK. Budući da su Mili Dueli, prevashodno vezani za društvenu mrežu Facebook, tu će bodovi biti i najveći. Glasanje na Facebooku će biti vrednovano u dvije kategorije: Facebook – Likes (Lajkovi) i Facebook – Views (Pregledi). Svi video-snimci finalnih pjesama će biti postavljeni na zvaničnoj Facebook stranici Mili Dueli. Prilikom objave videa, mjerit će se sljedeći parametri: pristigli lajkovi i pristigli pregledi video-snimkova. Po pitanju Facebook-lajkova, brojat će se samo lajkovi (oznake „Sviđa mi se“ sa svim pripadajućim emotikonima) od osoba koje su zapratile našu zvaničnu Facebook stranicu Mili Dueli. Ukoliko osoba nije pratilac naše stranice, lajkovi se neće uvažavati. Stoga, budite oprezni da prilikom poziva svojih prijatelja da vam besplatno dodijele glas tako što će lajkati vaš video, napomenete da je potrebno i da lajkaju (zaprate) zvaničnu stranicu Mili Dueli na kojoj će i biti postavljeni video-snimci finalista. Organizator će nakon 14 dana glasanja, napraviti presjek pristiglih lajkova i na osnovu toga, u kategoriji Facebook-Lajkovi, dodijeliti autorima sljedeće bodove: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 i 25. U kategoriji Facebook-Pregledi, autor će nakon 14 dana od početka Finala 1, odnosno Finala 2, napraviti presjek pristiglih pregleda video-snimka i na osnovu toga dodijeliti autorima sljedeće bodove: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12 bodova. Sugestija finalistima, kako bi ostvarili što veći broj pregleda jeste da dijele svoje video-snimke prijateljima, na grupe gdje smatraju da bi to bilo značajno.Važna napomena!: Video-snimci finalista koji iz Finala 1, odnosno Finala 2, prođu u Veliko finale, NEĆE se ponovno postavljati, već se brojanje lajkova i pregleda nastavlja i ponovo se, za 14 dana pravi presjek glasova (lajkova i pregleda) i tada se dodjeljuju bodovi.

  b) INSTAGRAM.
  Svi video-snimci će biti postavljeni i na društvenu mrežu Instagram,na zvanični Instagram profil Mili Dueli. Parametar za ocjenjivanje će biti broj pregleda i broj lajkova na video-snimku. Autorima je dozvoljeno sponzorisati svoj video u cilju ostvarenja većeg broja pregleda i lajkova. Bodovi koji će se dodjeljivati u kategoriji Instagram – Pregledi/Lajkovi su: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12.Važna napomena!: Video-snimci finalista koji iz Finala 1, odnosno Finala 2, prođu u Veliko finale se NEĆE ponovno objavljivati, već će se praviti presjek u Finalu 1, odnosno Finalu 2, od momenta objavljivanja video-snimka, pa nakon 14 dana. Poslije toga, brojanje pregleda i lajkova se nastavlja i nakon 14 narednih dana, pravi se posljednji presjek kada će biti utvrđeni i bodovi za Veliko Finale.c) YOUTUBE. Svi video-snimci će biti postavljeni i na YouTube platformu, na zvanični kanal Mili Dueli. Parametar za ocjenjivanje će biti broj pregleda na video-snimku. Autorima je dozvoljeno sponzorisati svoj video u cilju ostvarenja većeg broja pregleda. Bodovi koji će se dodjeljivati u kategoriji YouTube– Pregledi su: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12.

  Video-snimci finalista koji iz Finala 1, odnosno Finala 2, prođu u Veliko finale se NEĆE ponovno objavljivati, već će se praviti presjek u Finalu 1, odnosno Finalu 2, od momenta objavljivanja video-snimka, pa nakon 14 dana. Poslije toga, brojanje pregleda se nastavlja i nakon 14 narednih dana, pravi se posljednji presjek kada će biti utvrđeni i bodovi za Veliko Finale.

 1. Autori – finalisti. Svi učesnici Finala 1 i Finala 2 će dobiti anketu sa imenima finalista iz svog finala (ako su u Finalu 1, onda će to biti spisak finalista Finala 1, a ako se nalaze u Finalu 2, dobit će spisak finalista Finala 2). Svako od njih će morati odabrati po 15 od 30 autora svog finala, za koje smatra da bi trebali proći u Veliko finale i kojima će tako svojim odabirom dodijeliti po 1 bod. Jedina opaska je da autor-finalista ne može glasati sam za sebe. Na kraju, zbrojat će se svi glasovi i autori će se bodovati po skali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12.

  Autori-finalisti će primiti privatnu poruku na Facebooku od strane Organizatora, prvo da glasaju u anketi za 15 najboljih finalista svog finala. Imat će 14 dana vremena za glasanje.
  Napomena: Ukoliko više autora ostvari isti broj glasova, prednost na bodovnoj skali će imati onaj autor koji je dobio više glasova iz različitih država. Ukoliko i tu budu ujednačeni, prednost ima onaj autor koji je dobio više glasova od svojoj zemlji nesusjednih zemalja.


O načinu sabiranja bodova i prolasku u Veliko finale

Svi pristigli bodovi će biti uvršteni u zbirnu tablicu sa glasovima, te će se na kraju sačiniti lista autora sa konačnim plasmanom i ukupnim brojem osvojenih bodova. Na osnovu tog redoslijeda, prvih 15 autora i iz Finala 1 i iz Finala 2 će proći u Veliko finale. Ukoliko petnaestoplasirani na listi bude imao isti broj bodova kao i šesnaestoplasirani na listi, prednost će imati onaj autor koji je jedini predstavnik svoje zemlje u finalu Mili Dueli.

Lista onih koji su prošli u Veliko finale će biti objavljena bez broja osvojenih bodova, kako bi se izbjeglo predviđanje rezultata Velikog finala i favoriziranja određenih autora, prije konačne raspodjele glasova u Velikom finalu. Detaljan uvid u osvojene bodove u Finalu 1 i Finalu 2, autori će imati priliku vidjeti na našoj oficijalnoj web-stranici dan nakon objave rezultata Velikog finala.

U Velikom finalu će biti evrovizijski princip glasanja za 30 autora koji izbore učešće. Organizacija Velikog finala sa detaljnim uvidom u glasanje će biti objavljena naknadno, po završetku Finala 1 i Finala 2. Ono što je općepoznato, jeste da će glasati Organizator, te stalni članovi žirija. Sve pjesme velikih finalista će biti prevedene na engleski jezik, ukoliko do sada nisu, te će biti omogućeno ravnomjerno glasanje svih stalnih članova žirija.
Čitaoci će nastaviti glasati putem Facebook-a, Instagram-a i YouTube-a, a njihove ingerencije će biti znanto povećane.
Ono što će biti novitet u odnosu na Finale 1 i Finale 2, jeste to što će svi autori koji su ušli u finalni krug, ukupno njih 60, imati priliku da i u Velikom finalu, sudjeluju u odabiru pobjednika ove sezone Mili Dueli kontesta. Oni će dodjeljivati bodove po vlastitim kriterijima van bilo kakve sugestije Organizatora. Stoga, očekuju nas brojna uključenja širom svijeta… jer Svijet bira pobjednika!

Kad počinje finalni krug?

Budući da je epidemiološka situacija izazvana COVID-19 pandemijom u mome gradu gdje radim kao doktor medicine pogoršana, te samim tim sam puno više angažovan na tom polju, zahvaljujem se svima na strpljenju. Finalni krug će startati vrlo brzo, počevši već od danas sa ovom objavom.

 

 

Organizator

Podijeli

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)