Mili Dueli 2020

Mili Dueli 2020/21: Poezija afričkih autora (Polufinale)

Mili Dueli je najpopularniji online balkanski kontest poezije sa sjedištem u bh gradu Jajcu. Kontest je osmišljen i inspirisan idejom Nermina Delića. Kontest se sastoji od pet krugova. Četvrti, pretposljednji, krug se tradicionalno naziva i Polufinale.

PJESME / POEMS

FERNANDO MASSUNGA 1995 ANG Luanda – viana
Mentor: Anđela Turukalo

FAWAZ SALMAN (Prince Guy) 2001 NIG Osun
Mentor: Anđela Turukalo

HAEVEN KIDANE 1993 ETH Addis Ababa
Mentor: Anđela Turukalo

Omega ljubav

Osjećala sam se kao da se davim u ljepljivom blatu
Molila sam svoju djecu da pomognu
ali, svađali su se oko toga kako sam ih iznevjerila
i kako mrze jedno drugo
Vidjela sam da se ne sjećaju svojih boja,
da su izgubljeni u nepoznatom svijetu
Neki od njih su u krasnoj radosti na blaženom mjestu
Imaju bolje obrazovanje, jedu šta žele i oblače se kako vole
Bila sam srećna zbog njih
ali polovina moje djece je gladovala
živeći bez posla, boreći se da izdržava svoje voljene
i osjećam da govore
Ubijaš nas majko
Nije da smo izabrali biti tvoji
Sve što smo uradili nikada ne bješe živo
Nikad nam nisi bila dobra majka
Nisi se pobrinula za nas
Uvijek se pitamo kako da ti olakšamo, zaboravljajući da ako se prehladimo- i ti ćeš;
ali, uvijek očekujući od tebe, zaboravili smo
da si i ti očekivala od nas
da smo ponosni što te imamo,
da se borimo za tebe, stojimo uz tebe
Sad te imam, mama, nisi prokleta ni ružna, sebična ni neumoljiva
Naša prokleta lice čine te prokletom
Naša ružnoća čini te ružnom
Naš sebičluk te čini okrutnom
Naša bezobzirnost čini te neumoljivom
Naše slabe ruke čine te siromašnom
Naše mutne oči čine te mutnom
Morali smo biti ponosni kao moji sjajni grafikoni
Morali smo biti jaki kad je pritisak tako snažan
Morali smo biti uz tebe kad god je trebalo
Nismo smjeli biti slijepi kad si dala ovo oko,
Morali smo namirisati istinu kad imamo ove velike noseve,
Morali smo govoriti umjesto tebe kad smo dobili ova velika usta,
Morali smo vidjeti tvoju ljepotu
Sad znamo, znamo zašto si u dubokom ljepljivom blatu
To je zbog nas
Jer nikad nije bilo zahvalnosti, jer nikada nije bilo mira
Da bi mogla da stojiš
morali smo te povući sa zemlje
Snažno te povući, s puno ljubavi
da ne bi opet pala
Tvoje biljke nas liječe kad smo slabi
ali zaboravili smo te, zaboravili smo te
Neprimjetni problemi mojih sestara i braće
Kad mi se džep napuni, planiram da te poživim
Ne shvatamo, bez obzira kuda idemo,
uvijek imamo sličnost sa tobom
Ti bez nas, mi bez tebe
Mi smo slomljeni komadi velikog lonca koji ne može uhvatiti malu kap vode
Pa mama, želim da te držim za ruku
čak i kad je teško
Šapnuti ti na uvo da ću te najviše voljeti
Da sam uvijek i zauvjek izabrao biti pored tebe
jer moja ljubav prema tebi je omega ljubav
————————————————-
Omega love

I felt like am drowning in sticky mud
I ask my kids to help me
But, they were arguing about how I fell them,
And how they heated each other
I saw that they fell to remember their colors and lost through the unknown world
Some of them are in extreme joy in a blissful place
Have better education, eat what they want and dress as they like
I felt happy for them
But my half children wore starving
Living without a job, straggling to support their loved ones once
And I feel like they saying
You homicide me mother
It’s not like I choose to be yours
Everything that I have done is never been vivid
You have never been a good mother to us
You did not take care of us
Always wondering how to make easy things for you forgetting that if we got cold that you will too, but
Always expected from you, we forgot
That you also expected from us
To be proud for having you, to fought for you, to stand by your side
I got you now mom you are not doomed and ugly, selfish and unforgiving
Our doomed face makes you doomed
Our ugliness makes you ugly
Our selfishness makes you cruel
Our ruthlessness makes you unforgiving
Our weak hands make you poor
Our bleary eyes make you blare
We should have been proud like my great, great graphs did
We should have been strong when the pressure is so high
We should have been there for you whenever you needed
We should not be blind when you gave this eye,
We should smell the truth when we have this big noise,
Should have speak for you when we were given this big mouth,
We should have seen your beauty
We know now, we know why you are in this big sticky mud
It was because of us
For never been great full, for never been peaceful
For you to be fine to stand from
The ground we need to pull you
Pull you hard with full of love
So, you wouldn’t fall back
Your herb hill us when we are weak
But we forgotten you, forgotten you,
Not notice the problem of my sisters and my brother
When my pocket is full, I plan to live you
What we do not realize no matter where we go
We always have the resemblance of you
You without us, us without you
We are broken pieces of a big pot, that can’t fetch a small drop of water
So mom I want to hold on to your hand
Even when it is rough
Whisper in your ears that I will love you most
That I always and forever chose to be by your side
Because my love for you is omega love
_________________________________________
Your biography
My name is Heaven Gebreyohannes Kidane. I was born in 1993 in Addis Ababa, Ethiopia. I am part of a big family; Graduate in June 2016 from Mekelle University; Ethiopia from a school of architecture and urban designing with a granted degree Bachelor of urban and regional planning; and gain my MSc. Degree in Urban Planning in 2019 from EiABC University then I have been working in Mekelle University since July 2016 at school of architecture and urban planning as a lecturer for 5thyear and 2nd-year urban planning and designing students on a course of sustainable settlement and designing and architecture students in a subjected of local land use plan for a year: although my working position helps me to gain an enormous amount of knowledge I have always desired to delve in further studies – not simply because the severe shortage of skilled human resources at my School dictates such a course, but because of my strong interest to serve my university and the broader community in Ethiopia with versed competency. Additionally, I have always had to work on different hobbies alongside my studies, or in the summer, holidays. Alongside gardening, taking pictures, and collecting coins; I write poems in my free time. Poems help me to overcome fear; enjoy my happiness and sustain happy moments moreover to demonstrate personal motivation to continually develop personal knowledge and relief me from stress.
A list of published book:
Your opinion about our contest – Mili Dueli?
Mili Dueli contest helps me to express myself and moving to me to see the world in a different dimension of life through words that seem small in number but have greater value. And am glad that you make me a part of this journey.
Do you expect to win the contest?
YES


MARK BENTSIL (Artful McIntosh) 2000 GHA Ajumako Bisease
Mentor: Anđela Turukalo

EVELYINE RICKI KAKYO 1979 UGA Kampala
Mentor: Anđela Turukalo

KENNETH CHERUIYOT 1992 KEN Molo
Mentor: Anđela Turukalo

***
Dani izgledaju kao uzdah,
a pogled na naredni dan je velik;

svaki izlazak sunca je dragi kamen u pješčanim dinama
i svaki izlazak sunca je dijamant na pješčanim plažama.

Trenutak otkucava kao švajcarski sat
i mukama je pristanište Zeiss-ov klik.
————————————————————
****
Days seem a sigh,
And the sight of the next day is high,

Every sunrise is a gemstone in the sand dunes,
And every sunrise is a diamond at the sandy beaches,

Moment ticks like a swiss clock,
And torments dock with a zeiss click.

____________________________________________
Your biography
I am Kenneth Kibet Cheruiyot a young Poet from Kenya aged 28. I was born in Nairobi, Kenya on 16th August 1992.
I am graduate from Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology with a bachelor’s degree in Biotechnology. I am a Biotechnologist with great enthusiasm of being a professor someday. I love reading books, journals as well as novels.
What makes me different is the fact that I always pursue my goals and life targets with passion, enthusiasm and optimism.
A list of published book:
1. Priceless pearls poetry collection (2020)
2. Best New African Poets (BNAP) – (2020)
3. Winter November to December poetry collection by Rini Valentina (2020)
Your opinion about our contest – Mili Dueli?
This is the best poetry competition I have ever been into and it is just too awesome. It has made me grow tremendously.
Do you expect to win the contest?
YES

RAPHAEL TERSUWE AKAAYAR 1995 NIG Makurdi
Mentor: Anđela Turukalo

MAMA

Nikad se ne osmjehuješ.

Nikad se nisi osmijehnula za moje blijede oči…
Možda sam daleko kilometrima.
Miljama…

Ipak, nikad nisam prestao
gledati ti lijepo, vilenjačko lice
u snovima – čak i kad sam sit i budan.

Putovaću svijetom,
mama,
najdublje i najdalje
i tamo skočiti najduži skok,
i, možda, konačno oblikovati lice;

tvoje lice – svijetleći osmijeh
koji uspavljuje
cijeli svijet

… dok ne nagomilaš prašinu, mama.

I zauvijek ostaće životno blaženstvo-
obasjana nebesa na zemaljskom pijesku …
———————————————————-
MAMA

You never smile.

You never did smile big into my pale eyes…
Maybe, I am awhile far in miles.
Miles…

Yet I never ceased once
to see your fine, elfin face
in my dreams – even as I’m full & blown awake.

I’ll travel the world…
Mama,
to deepest & far away,
& there mount long a leap,
& maybe, finally mould in your face;

your face – an ever glowing smile
that put the whole world
to sound sleep.

…until you heap the dust, Mama.

And ever remains life bliss after – the brimming skies on earth sands…
_______________________________________
Your biography
Raphael, Tersuwe Akaayar, was born on the 25th, march 1995. I am currently a graduate of Philosophy from Benue State University, Makurdi, Benue state, Nigeria. I love writing and reading and making new friends. I am a lover of knowledge and a creative thinker.
A list of published book:
Your opinion about our contest – Mili Dueli?
It is an interesting and inspiring exprience to participate in the most popular online Balkan Poetry Contest, Mili Dueli, 2020.
Do you expect to win the contest?
YES

OKORIE CHUKWUKAMMA MEMBIS 1999 NIG Ubaha – Akuma
Mentor: Anđela Turukalo

RITUAL (ZAJEDNICA BIĆA)

Neka moji preci sviraju bubanj
dok plešem,
jer bijahu ovdje prije mene
i znaju svaki korak u ritmu života.

Igrajte kad je sunce sjajno!
Igrajte kad pada kiša!
Neka se muzika miješa sa harmatanskim vjetrom…
Oduvajte prah nove godine u moju dušu,
uzdižući mi duh do svetinja starih,
tamo gdje su bogovi komunicirali sa ljudima.

Lijevo, desno, gore i dolje!
Neka melodija svira u harmoniji,
ponovo me ujedinivši sa autohtonim snagama:
duboko u vodu moje matice,
do kružnog toka moje otadžbine…

Neka moji preci sviraju bubanj,
Oja dike od Dimkpa na-afu ia.
Osvijetlite šumu za priče pod mjesečinom,
neka se rodbina okupi.

Bogovi su večeras budni
i osjećam im prisustvo dok zvijezde trepću.
Da, Iru Chukvu, Iru Idemili na Ehiri,
ovdje su da ponovo večeraju sa nama.

Donesi jam, uzmi najdebljeg pijetla i kokošku:
spremni smo za prolivanje krvi
kroz prinošenje žrtve zahvalnosti.
Uzmi ‘kola’, neka najstariji blagoslovi;
uzmi topli napitak; najcjenjenija.
Vete nzu na edo.

Pozovite Anianvu-a,
pozovite Ani!
Duhovi u šumi, na putu, i svi kardinali:
okupite se večeras, dok igraju moji preci.

Bio sam izgubljen u zapadnoj divljini;
lutao u ranim godinama, daleko,
tragajući za Bogom izvan sebe.
Sad sam kući: ovo mi je korijen, ovo jesam.

Neka moji preci sviraju bubanj
dok plešem,
jer bijahu ovdje prije mene
i znaju svaki korak u ritmu života.
———————————————————–
RITUAL (COMMUNION OF BEINGS)

Let my ancestors play the drum
While I do the dancing
For they were here before me
And know every step to the rhythm of life

Play on when the sun is bright
Play on when it’s raining
Let the music mix with harmattan wind
And blow the dust of new year into my soul
Uplifting my spirit to the shrines of the old
Where gods did commune with men

Left, right, up and down
Let the melody play in harmony
Reuniting me with forces indigenous to me
Deep into the water of my motherland
To the roundabout of my fatherland

Let my ancestors play the drum
Oja dike by Dimkpa na-afu ya
Light the woods for moonlight stories
Call on my kinsmen to come gather around

The gods are awake tonight
And their presence I can feel as stars blink
Yes, Iru Chukwu, Iru Idemili na Ehiri
They are here to dine with us again

Bring yams, get the fattest cock and hen
We are ready to spill the blood
Offer sacrifices of thanksgivings
Get the kola let the eldest bless
Get hot drink; the most priced
Wete nzu na edo

Call on Anyanwu
Call on Ani
Spirits in the forest, road and all cardinals
Gather tonight where my ancestors play

I was lost in Western wilderness
Wandered my early years away
Searching for God outside myself
Now I am home, this is my root, this is who I am

Let my ancestors play the drum
While I do the dancing
For they were here before me
And know every step to the rhythm of life.
______________________________
Your biography
Membis Okorie Chukwukamma whose motto is ALL FOR HUMANITY was born in the early hours of Friday, January 15th, 1999 to the Royal Membis Family of Mr. & Mrs. Membis Vitus Uba in Ubaha Akuma of Oru East Local Government Area of Imo State. He was singlehandedly raised by his mother Mrs. Membis Sussan Ngozi who is a Trader and French Teacher. She inspires her last child so much that after his graduation from Gilford Memorial College Aba, he became a Government and Literature Teacher at Divine Secondary School, Aba, Abia State, Nigeria where he acquired two years teaching experience.

Membis Okorie Chukwukamma who started writing at the age of 12 has made it to being a member of World Union of Poets (WUP), World Nations Writers Union (WNWU) and many other poetry/writers’ groups/organizations around the world and his great writing ability has won prizes which some of them includes; ‘La Voice De Poet International Poetry Contest for Peace 2016’ and ‘Frang Bardhi Literary Prize 2017’.

Membis Okorie Chukwukamma has some of his poems published Internationally by Atunish Poetry, Voicenet, Our Poetry Achieve, De-Kings Web, Hello Poetry, Best Poems, Soflay Literary Magazine, Verbumlandiart and many more. He has also been featured in many anthologies both nationally and internationally which few of the anthologies are; ‘Family Eternal Treasure’, ‘Fun-n-Frolic’ both published in USA in 2018, ‘This Is Nigeria Anthology’ published online in the year 2018 and also ‘Leaves of The Poet Tree Season 2’ which is an international anthology that featured over 300 poets from over 50 countries. It might also be necessary to add to his credit that he appeared as the star of the book for having the greatest number of poems published by a poet under the anthology which was published by Written Rock Publishers based in Canada.

Few of his poems has been translated to over six languages including Spanish, Greek and French by reputable translators and poets with one published in a Spanish Anthology in 2017.

Membis Okorie Chukwukamma as a great literary promoter has also been awarded for the promotion of poetry in Nigeria in 2017 by Black Pride Magazine under the category of ‘page poets’ of Black Pride Beauty Pen and he has also received a ten star diploma by World Nations Writers’ Union for Temiroazyo _ The Best Poet_Writer of the world 2017 in her online international contest for writers in honor of the 26th anniversary of independence of Kazakhstan.

In 2017, Membis Okorie Chukwukamma was reviewed as a reputable poet by an Indian outstanding poet Dr. Pintu Mahakul and since then he has continued to advance in his writing prowess.

He is the founder of Daily Poems Press which is being built as online poetry publishing company. His poems mainly focus on themes of Love, Nature, Politics, Humanity, Spirituality and they are mostly philosophical, his poems are known for the simplicity of diction which enables readers to understand his themes and his poems are also emotional and inspirational.

In 2019, Membis became more political than Literal which lead him towards initiating The African Emancipation Movement (A movement to push the pan African agenda and help Africans in rediscovering their roots, currently, the movement has gained membership from other African Countries including; Kenya, Tanzania, South Africa and Ghana). There is no doubt that he has undergone the process of self awakening and continental consciousness both in 2019 which makes him believe it has been his best year so far and a great way of migrating to the third decade of his existence.

Membis Okorie Chukwukamma is also a lover of nature and justice, A Song Writer, Researcher, Web Builder, Historian, Motivational Speaker, Idealist, Rapper, Singer, Political Activist and an Inspiring Actor. Currently, he is a volunteer educator at English/Arabic School Kpando-Zongo in the Volta Region of Ghana where he also helped in organizing the Poetry and Drama Group for performance at the first edition of Bello Excellence Awards in 2019.

With the contemporary existence of social media, Membis Okorie Chukwukamma has been able to expand his horizon of friends to all corners of the world and it has contributed immensely towards shaping him as a multicultural personality with universal insight towards humanity. His most outstanding character includes; sacrifice, understanding and love towards everything and everyone. He is also loyal, fun-to-be-with, controversial, grateful, strong willed and stubborn. His intelligence and sense of humor is extraordinary and his adaptive ability to situations and environments is something worth commending.
A list of published book:
Your opinion about our contest – Mili Dueli?
I think it a great and inspiring and needs to be encouraged and promoted by every lover of art.
Do you expect to win the contest?
YES

JOHAN CHANDA 1998 ZAM Lusaka
Mentor: Anđela Turukalo

AKO UMREM MLAD

Kad posao postane težak,
za šta se moli proizvođač kovčega?
Da li uvijek o nečijem trošku mora sijati naša dobit?

Ako umrem mlad,
molim vas, znajte da sam se osjećao kao slomljena kašika- nedostojna da bude u kuhinji.
Znajte da nikad nisam razumio zašto se rađamo bez izbora i opet umremo:
to je poput uzimanja kamena i bacanja nazad tamo gdje je bio,
je li neophodno?

Ako umrem mlad,
znajte da mi je stres bio pratilac,
depresija mi bješe kišobran, a anksioznost sijenka.

Ako umrem mlad,
znajte da još uvijek nisam znao
da li je ispravno ubiti komarca dok mi sisa krv, jer mu je to priroda.
I, toliko je tužno
što je tvorac mogao stvoriti živo biće
čije je hranjenje smrtna kazna.

Ako umrem mlad,
znajte da sam mamu volio više od svega,
njena slika u mojim mislima izbrisala je sva samoubilačka pisma,
postavši razlog mog postojanja.

Ako umrem mlad,
znajte da me nikada nije zanimala televizija;
jer su politika, moda, zabava i reklame
samo još jedan bog
kojem se klanjamo bez svoje volje.

Ako umrem mlad,
znajte da sam osjećao zadovoljstvo hraneći životinje
i želio sam da se otcijepe od naše egocentrične prirode.

Ako umrem mlad,
znajte da nikad nisam vjerovao
u sve zalogaje učenja i doktrine škola, univerziteta i crkava.
Ušao sam dublje u potragu za istinom,
izgubivši se u njenoj složenosti.

Ako umrem mlad,
znajte da sam prestao vjerovati u ljubav,
jer su se samo naše hemikalije i psihologija
poigravale sa nama.

Ako umrem mlad,
znajte da sam bio tvrdoglav,
da, zaluđen istinom i pravdom,
bio sam čvrst u zalaganju za ono što je ispravno.

Ako umrem mlad,
znajte da nisam bio savršen,
znajte da sam imao krvi i mesa
kao običan čovjek.
Moje mane mogu biti neviđene,
ali priznajem ih:
ne zato što sam čovjek, od čiste krivice,
već jer sam onaj koji se bori za savršenstvo,
vođen iluzijom.

Ako umrem mlad,
ne donosite mi cvijeće na grob:
zato što volim prirodu
i njena živa suština ne mora patiti zbog mog leša.
——————————————————-
“IF I DIE YOUNG “ …….PART 1

When businesses is hard,
What prayer does a coffin maker, make?
Is it always that someone’s expense should shine as our gain?

If I die Young
Please know that I felt like a broken spoon, not worthy of being in the kitchen
Know that I never understood, why we have to be born without our choices
And again die, it’s like picking up a stone and dropping it back where it was, is it necessary?

If I die Young
Know that stress was my companion
Depression was my umbrella and anxiety my shadow

If I die Young
Know that I still didn’t know whether it was right or wrong to kill a mosquito when it’s sucking my blood ,because that’s it’s nature ,and how sad that is, that a creator could make a living thing whose feeding is it’s death penalty`

If I die Young
Know that I loved mom more than anything, her image of her in my mind erased all my suicide letters and she became the reason of my existence

If I die Young
Know that I never got interest to watch TV, because politics, fashion, entertainment and advertisements was just another god we worship without our conscious

If I die Young
Know that I felt pleasure in feeding animals and wished they could get Independence from our ego centric nature

If I die Young
Know that I never believed on instant, all the teaspoons of teachings and doctrines of schools Universities and Churches, I went deeper to look for truth and got lost with its complexity

If I die Young
Know that I stopped believing in love because it was just our body chemicals and psychology playing on
Us

If I die Young
Know that I was stubborn, yes I was stubborn with truth and justice, I was hard headed in standing for what’s right

If I die Young
Know that I was not perfect, know that I had flesh and blood like a common man, my flaws may be unseen but I do admit not because am human as a mare blame but as one who fights for perfection though illusional

If I die Young
Don’t bring flowers to my grave
Because I love nature, and its living essence should not suffer because of my corpse.
_____________________________________________________
Your biography
Chanda John is a pulsating Young Man, Born and Raised in Zambia.
Internationally documented Poet/ Writer With profuse Awards. An Award winning author at MoGi GLS of a book titled Dust and Vision, CAO at Mike oladipo Global influence school, A Student of Psychology, Philanthropist, Philosopher whose works has Inspired many and opened a curtain for new philosophers ,a Logician enthused by the likes of Plato and Socrates.

He has written more than 700 pieces of poems. President of International Black Writers Association Zambian Chapter, Member of World Writers Association, member and sponsor at EB charity foundation.

A Change Agent Who’s Passionate About the Growth of Humanity. One of the Co-Founders of Hands of Love Foundation, an NGO in Zambia. A Humanitarian and President of Unlimited Generation Club. Founder of Inked With Magic Poetry Group. A Rapper, Song Writer, Lover of Pictures, blogger ,an Environmental activist and EX at Cavendish medical university.
A list of published book:
Your opinion about our contest – Mili Dueli?
its an awesome competition bridging different writers from different countries around the world under the umbral of writing and expression of emotion and thought through art. its a global opportunity and contest to writers to share their beauty through the pen, and the all organsing team, judges and all the unknown and unmentioned people really have a heart for this because its not easy looking at the work load ,time and effort invested in and a big ups to sir nermin this is an excellent platform and have enjoyed every round .
Do you expect to win the contest?
YES

More about organization of the Semi-Final round (4th Round):

Mili Dueli 2020: Organization Of The Fourth Round

 

 

Podijeli

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)