Mili Dueli 2023 Poezija

Adil Başoğul – Oh, Panojata (Mili Dueli 2023 – Grand Final)

Name and surname:
Adil BAŞOĞUL
Poem for the 4th and 5th round (Final / Grand Final): (TRANSLATION INTO MONTENEGRIN + YOUR NATIVE / ENGLISH LANGUAGE )
Oh, Panojata…

Oh, moja predivna Panojata
Dođi na moj stari ribarski brod
Povešću te na vožnju

Dozvoli mi da ti stavim kapljicu mjesečine u kosu
Ti si cvijet strpljenja
I svakih sedam godina srce ti se otvara

Vidjesmo ga u magli tokom sukoba
Grm se uzdigao iz guste crne šume

U svakom slučaju, tuga ostaje za noć
Dvorac Engüzek čeka bandite

Prelijepa si, Panojata
Uništena tokom francuske revolucije
Propala si i usamljena kao dvorac Boncourt

Dođi, dozvoli mi da te upoznam sa Šamisoom
Sa pjesnikom koji je čitao i razumio Homera

Takođe je pisao pjesme
Malim djevojčicama poput tebe
I vašim lutkama

Endimion je svirao čarobne i vesele melodije na svojoj fruli
Latmos planine postaše radosne
A boginja Selena je čula i obradovala se

Nema povratka sada, moja predivna
Prešli smo granicu
Lokusta nas zatim truje

Koliko granica treba preći?
Da bi ljudi pronašli
I upoznali sebe

Plath, koje tvoje pjesme ja znam?
Panojata, zašto si i ti izabrala samoubilački put?

Kakve Murtaze vidjesmo da bjehu vjerni svojoj dužnosti?
Kakve češke nasilnike?
Vidjeli smo mnogo dubara koji rasipaju svoj neočekivani dobitak

Ovo je posljednja rapsodija
Posljednje kockice su bačene
Kocke su uvijek bile varljive
I izgubili smo

Dođavola, nestasmo bez riječi.
Topili smo se u beskrajnom vinu

katastrofalne poplave
strašni ratovi
Potresi koji su potresli svijet

Oluje što tresu planine
Vatre koji sve spaljuju
Epidemije koje se šire svuda
Glad koja sve pustoši

Zli ljudi svakim danom čine svijet gorim.
Ljudi su skoro izgubili nadu u čovječanstvo

Da lažemo jer ne možemo podnijeti?
Čak i sami sebi
Postajemo li manji dok lažemo?
Lažemo li kako postajemo manji?

Mrtvi ne lažu
Nema ni bijesa ni tuge u tvojim očima
Samo beskrajna mržnja
tvrđa od nadgrobne ploče

Nesrećna sniježna oluja
Skrivena u portretu tužne i prelijepe žene

Kao da si novorođena osoba
Budi oprezna
Svijet je pun vukova, težak je zadatak

Ispod tri crvena brijesta
Mecima postrojiše tri mlada čovjeka

Oni nisu mrtvi
Pokopani su u poeziji

Pjesnici imaju snažnu intuiciju
Odmah prepoznaju loše ljude

Postojaće neko ko nosi sve tvoje izgubljene snove
Mračne nade iznenada postaju svjetlije

Safo pjeva svojim lirskim jezikom
Snažan zvuk lire povezuje zaljubljene

Oh, moja predivna Panojata
Dođi kao kod lađara Faona na moj stari ribarski brod
Preda mnom se pojavljuješ predivna kao Afrodita
Povešću te na vožnju

Pređimo tamnu rijeku Orfejevu
Krenimo ka svijetloj vatri Prometejevoj…

Adil BAŞOĞUL…

Translated to Montenegrin by Anđela Turukalo Dabetić

OH PANOIATA…

Oh my beautiful Panoyata
Come to my old fishing boat
Let me take you around

Let me put a splash of moon blue in your hair
You are the flower of patience
And every seven years your heart opens

We saw him in the fog during the conflict
The bush rose from a dense black forest

In any case, sadness remains in the night
Engüzek Castle waits for bandits

You are beautiful Panoyata
destroyed in the French revolution
You are ruined and lonely like the castle of Boncourt

Come, let me introduce you to Chamisso
With the poet who read and understood Homer

He also wrote poems
To little girls like you
And to your dolls

Endymion played magic and merry songs on his pipe
Latmos mountains became joyful
And Goddess Selene heard and rejoiced

There’s no turning back now, my beautiful
We crossed the line
Locusta poisons us then

How many borders must be crossed?
For people to find themselves
And to know yourself

Plath, what poems do I know from you?
Panoyata, why did you choose suicide too?

What kind of Murtazas have we seen who are loyal to their duty?
What kind of Czecho bullies?
We saw many dubaras wasting their windfalls

This is the last rhapsody
The last dice are cast in craps
The dice were always tricky
And we lost

Hell, we passed away without words.
We melted in an endless wine

flood disasters
terrible wars
Earthquakes that shook the world

Storms shaking the mountains
Fires that burn everything
Epidemic diseases that spread everywhere
Famines that devastated everyone

Evil people are making the world worse every day.
People are about to give up hope on humanity

Do we lie because we can’t handle it?
Even to ourselves
Do we become smaller as we lie?
Do we lie as we become smaller?

The dead don’t lie
There is neither anger nor sorrow in your eyes
Just endless hatred
harder than a tombstone

An unhappy snowstorm
Hidden in the portrait of a sad and beautiful woman

It’s like you’re a newborn person
Be careful
The world is full of wolves, a difficult table

Under three redbud trees
They lined three young people to poetry with bullets

They are not dead
They were buried in poetry

Poets have strong foresight and intuition.
They recognize bad people immediately

There will be someone who carries all your lost dreams
Dark hopes suddenly become brighter

Sappho sings with her lyrical language
The magnificent sound of the lyre binds lovers

Oh my beautiful Panoyata
Come like handsome boatman Phaon to my old fishing boat
A beautiful court like Aphrodite appears before me
Let me take you around

Let’s cross Orpheus’ dark river
Let’s go to the bright fire of Prometheus…

Adil BAŞOĞUL…

AH PANOYATA…

Ah Panoyata güzelim
Gel eski balıkçı kayığıma
Seni gezdireyim

Saçlarına serpuş ay mavisi takayım
Sen sabır çiçeğisin
Ve her yedi yılda bir açar yüreğin

Çatışmada sisler içindeydi gördük onu
Çalılık sık kara bir ormandan doğuyordu

Her hâlükârda hüzün kalır geceye
Engüzek Kalesi eşkıya bekler

Sen Panoyata güzelim
Fransız devriminde yerle bir edilen
Boncourt şatosu gibi yıkık ve kimsesizsin

Gel seni Chamisso ‘yla tanıştırayım
Homeros’u okuyup anlayan şairle

O da şiirler yazdı
Senin gibi küçük kızlara
Ve oyuncak bebeklerine

Endymion kavalıyla sihirli şen şarkılar çaldı
Latmos dağları şenlendi
Ve Tanrıça Selene duydu sevindi

Geri dönüş yok artık güzelim
Çizgiyi aştık
Locusta zehirler sonra bizi

Kaç sınır geçmesi gerekir
İnsanın kendini bulması için
Ve kendini bilmesi için

Plath senden ne şiirler bilirim
Panoyata sen de intiharı seçtin niçin

Biz ne görevine sadık Murtazalar gördük
Hem nasıl Çeko kabadayılar
Nice dubaraların düşeşleri harcadığını gördük

Bu son rapsodi
Barbutta son zarlar atıldı
Hep hileliydi zarlar
Ve biz kaybettik

Fenafillah sözsüz göçüp gittik
Sonsuz bir şarapta eridik

Sel felaketleri
Korkunç savaşlar
Dünyayı yerinden oynatan depremler

Dağları sarsan fırtınalar
Her şeyi yakan yangınlar
Her yeri saran salgın hastalıklar
Herkesi kıran kıtlıklar

Her geçen gün dünyayı daha kötüye sürüklüyor kötüler
İnsanlar insanlıktan ümidini kesmek üzere

Başa çıkamadığımız için mi yalan söyleriz
Kendimize bile
Yalan söyledikçe mi küçülürüz
Küçüldükçe mi yalan söyleriz

Ölüler yalan söylemez
Gözlerinde ne öfke ne de keder
Sadece sonsuz bir nefret
Mezar taşından sert

Mutsuz bir kar fırtınası
Hüzünlü ve güzel bir kadının portresinde saklı

Sanki yeni doğmuş bir insansın
Dikkat et
Dünya kurtlarla dolu zor sofra

Üç erguvan ağacının altında
Üç genci kurşunla şiire dizdiler

Onlar ölmediler
Şiire gömüldüler

Şairlerin öngörüsü ve ön sezgileri güçlüdür
Kötü insanları hemen tanırlar

Kaybettiğiniz bütün hayallerinizi taşıyan biri çıkar
Birden aydınlanır karanlık umutlar

Sappho lirik diliyle söyler şarkılar
Lirin müthiş sesi aşıkları bağlar

Ah Panoyata güzelim
Yakışıklı kayıkçı Phaon gibi gel eski balıkçı kayığıma
Aphrodite gibi güzel kurul karşıma
Seni gezdireyim

Orpheus’un karanlık nehrinden geçelim
Prometheus’un aydınlık ateşine gidelim…

Adil BAŞOĞUL…
……………………………………………..

Something special about you!
my CV

I was born in Inece, Kırklareli, the city of happy people.
I graduated from Kırklareli Atatürk High School.
I graduated from Istanbul University, Faculty of Literature, Department of Philosophy.
I worked as a journalist for the newspaper Günaydın for 4 years in Istanbul.
My poetry books:
LYRICALS – SYMPHONOICS – THOSE IN THE HEARTS IN THE HEARTS – YUNUS GÖLÜM – INNOVATIVE LOVES – SEPARATIONS
I wanted to say hello to you, my dear friends.
I work in the fields of philosophy, sociology, psychology, personal development, art and literature.
I write especially poetry, book reviews, literature, poetry articles and aphorisms.
My works have been published and continue to be published in international art, literature and poetry journals.
Example:
Spanish in AZAHAR magazine in Spain.
English in Lights For The City magazine in Spain.
La Posta in Italy in OGGI magazine in Italian
English in the magazine ART And POETRY PROJECT in Italy
POETIC GALAXY ANTHOLOGY ALTUNIS in Belgium English
In Turkish and Balkan languages in TÜRKÇEM magazine in Bulgaria.
My Persian poems were published in the GHOROOB magazine in Iran and continue to be published.
In Turkey:
CAZKEDİSİ – SOUTH – TURKISH LANGUAGE – ZİL – Plum TREE – STRRANCA – KARAKEDİ – CRAZY BOAT – CLAIMING – CITY – USARE – TOLERANCE – BLUE – RAINBOW – BERFIN BAHAR – ESKİŞEHİR ART – ÖZGÜR ART – OZGÜR ART – İZGÜR MİTORO FOOD Current Art – A Pencils – Cumba Fanzin – Totem Write – Delikliçınar – Pity – Eliz Edebiyat – Fancat – Fifth Art – Mersin Literature – Cüneyne – Life Art – Cumhuriyet Book – Tile Book – Başakketi of Literature BLUE – Script – SUJE – VESSELAM – AKAŞA – LEYLIDER – EKIN ART – KEŞMEKEŞ – PAPYRUS – KURGAN – HUMANITY – PENCIL – DIVIT PENS – TEAWAY – Poetry Cistern – YARPUZ – NIF ART – ARTEMIS –
My poems, articles and book reviews have been published and continue to be published in art, literature and poetry journals such as KİRPİ – PUBLIC LITERATURE.
My articles and book reviews have been published in CUMHURİYET KİTAP JOURNAL and many literary journals.
Let’s meet in beautiful beauty and success.
Love…

Adil BAŞOĞUL…
090 0532 638 46 56 my phone. basoguladil@gmail.com is my e-mail address.

Saltuklu Mahallesi
Milli Egemenlik Caddesi
İkbal Sokak
BAŞAKKENT YAPI KOOPERATİFİ SİTESİ D2 Blok
Kat: 4 D: 5 Dadaşkent

AZİZİYE. / ERZURUM

TÜRKİYE

MOJ BIVOTOPIS Rođen sam u Kırklareli İnece, gradu sretnih ljudi. Završio sam srednju školu Kırklareli Atatürk. Diplomirao sam na Univerzitetu u Istanbulu, Fakultet književnosti, odsjek filozofija. Radio sam kao novinar u novinama Günaydın u Istanbulu 4 godine. Moje knjige poezije: TEKST – SIMFONIKA – Stvari u srcu Stvari u srcu – YUNUS GÖLUM – NEVINE LJUBAVI – Raskidi Hteo sam da vas pozdravim, dragi prijatelji. Radim u oblastima filozofije, sociologije, psihologije, ličnog razvoja, umetnosti i književnosti. Posebno pišem poeziju, prikaze knjiga, književnost, pjesničke članke i aforizme. Moji radovi su objavljivani i objavljuju se u međunarodnim časopisima o umjetnosti, književnosti i poeziji. primjer: Španski u časopisu AZAHAR u Španiji. English in Lights For The City magazin u Španiji. Italijanski u La Posti i OGGI magazinu u Italiji Časopis English in ART And POETRY PROJECT u Italiji POETSKA GALAKSIJA ANTOLOGIJA ALTUNIS Engleski u Belgiji Na turskom i balkanskom jeziku u časopisu TÜRKÇEM u Bugarskoj. Moje perzijske pjesme su objavljene i nastavljaju se objavljivati ​​u časopisu GHOROOB u Iranu. U Turskoj: JAZZCAT – JAZ – TURSKI JEZIK – ZVONO – ŠLJIVA – STRANCA – KARAKED – BROD MADIES – APLAUZ – GRAD – USARE – TOLERANCIJA – PLAVA – DUGA – BERFİN BAHAR – ESKİŞEHİZART – ESKİŞEHİZİR – SAN I MIT – MORTAKA – AKTUELNA UMJETNOST – OLOVKA – CUMBA FANZINE – TOTEM PISATI – DELİKLİ ÇINAR – YAZY – ELİZ KNJIŽEVNOST – FANCAT – BEŞİNCİ ART – MERSİN KNJIŽEVNOST – CÜNEYNE – CÜNEYİİİİ – KÜNEYNE – CUMLIHİ İTAP – PRESTONICA KNJIŽEVNOSTI – POVATARAC IZ GRADA – NOVAC – KAVLEN – NEBESKO PLAVO – Skripta – SUBJEKTA – VESSELAM – AKAŞA – LEYLİDER – EKİN SANAT – KEŞMEKEŞ – PAPIRUS – FIKCIJA – ČOVJEČANSTVO – DRŽAČ OLOVKA – DIVIT PEN – ÇARYZİF – YİARTYYON – YİARTYYON S – JEŽ – NARODNA KNJIŽEVNOST – Moje pjesme, članci i prikazi knjiga su se pojavljivali i pojavljuju u časopisima o umjetnosti, književnosti i poeziji kao npr. Moji članci i prikazi knjiga objavljeni su u CUMHURİYET KİTAP MAGAZINU i mnogim književnim časopisima. Upoznajmo se u mnogim ljepotama i uspjesima. Srdačan pozdrav… Adil BAŞOĞUL… Moj broj telefona je 090 0532 638 46 56. Moja e-mail adresa je basoguladil@gmail.com. SALTUKLU MAH. National Egemenlik Avenue Iqbal Street BAŞAKKENT SITE D2 Blok Sprat 4 D 5 DADAŠKENT SAINTIE. / ERZURUM Türkiye

ÖZGEÇMİŞİM

Mutlu insanlar kenti Kırklareli İnece doğumluyum.
Kırklareli Atatürk Lisesi’nden mezun oldum.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü bitirdim.
İstanbul’da 4 yıl Günaydın gazetesinde gazetecilik yaptım.
Şiir kitaplarım:
LİRİKLİRİKLER – SENFONİKLER – YÜREKTEKİLER GÖNÜLDEKİLER – YUNUS GÖNLÜM – MASUMLAR SEVDALUKLAR – AYRULUKLAR
İle siz değerli dostlarıma bir merhaba demek istedim.
Felsefe, sosyoloji, psikoloji, kişisel gelişim, sanat, edebiyat alanlarında çalışmalar yapıyorum.
Özellikle şiir, kitap değerlendirmeleri edebiyat, şiir makaleleri ve aforizmalar yazıyorum.
Uluslararası sanat, edebiyat ve şiir dergilerinde eserlerim yayımlandı ve yayımlanmaya devam ediyor.
Örnek:
İspanya’da AZAHAR dergisinde İspanyolca.
İspanya’da Lights For The City dergisinde İngilizce.
İtalya’da La Posta da OGGI derginde İtalyanca
İtalya’da ART And POETRY PROJECT dergisinde İngilizce
Belçika’da POETIC GALAXY ANTHOLOGY ALTUNIS İngilizce
Bulgaristan’da TÜRKÇEM dergisinde Türkçe ve Balkan dillerinde.
İran’da GHOROOB dergisinde Farsça şiirlerim yayımlandı ve yayımlanmaya devam ediyor.
Türkiye’de ise:
CAZKEDİSİ – GÜNEY – TÜRK DİLİ – ZİL – ERİK AĞACI – ISTRANCA – KARAKEDİ – DELİLER TEKNESİ – ALKIŞ – ŞEHİR – USARE – TOLERANS – MAVİ – GÖKKUŞAĞI – BERFİN BAHAR – ESKİŞEHİR SANAT – ÖZGÜR SANAT – GENÇ FİKİR İVRİZ – DÜŞ VE MİTOS – MORTAKA – GÜNCEL SANAT – A KALEMLER – CUMBA FANZİN – TOTEM YAZIN – DELİKLİÇINAR – YAZIK – ELİZ EDEBİYAT – FANCAT – BEŞİNCİ SANAT – MERSİN EDEBİYAT – CÜNEYNE – YAŞAM SANAT – CUMHURİYET KİTAP – ÇİNİ KİTAP – EDEBİYATIN BAŞAKKENTİ – KASABADAN ESİNTİ – YENİ GELEN – KAVLEN – GÖK MAVİ – BETİK – SÜJE – VESSELAM – AKAŞA – LEYLİDER – EKİN SANAT – KEŞMEKEŞ – PAPİRÜS – KURGAN – İNSANCIL – KALEMLİK – DİVİT KALEM – ÇAYYOLU – ŞİİR SARNICI – YARPUZ – NİF SANAT – ARTEMİS –
KİRPİ – HALK EDEBİYATI – gibi sanat, edebiyat ve şiir dergilerinde şiirlerim, makalelerim ve kitap eleştirisi yazılarım çıktı ve çıkmaya devam ediyor.
CUMHURİYET KİTAP DERGİSİ’NDE ve birçok edebiyat dergisinde makalelerim ve kitap değerlendirmelerim yayımlandı.
Nice güzelliklerde ve başarılarda buluşalım.
Sevgiler…
Adil BAŞOĞUL…
090 0532 638 46 56 telefonum. basoguladil@gmail.com mail adresim.

SALTUKLU MAH.
Milli Egemenlik Caddesi
İkbal Sokak
BAŞAKKENT SİTESİ D2 Blok
Kat 4 D 5
DADAŞKENT
AZİZİYE. / ERZURUM
TÜRKİYE

What do you think is the main problem of peace in your country? Suggest solutions to us, and how to bring and preserve peace in your country with poetry?
Glavni problem i sukob mira u mojoj zemlji je ekonomska, pravna, politička eksploatacija i nepravda. Umjetnost, književnost i poezija ne mogu biti rješenja za ova pitanja, ali mogu pokazati ideje i načine rješenja. Ovom pesmom govorim svojoj zemlji i čovečanstvu; Cilj mi je bio otvoriti horizonte i dimenzije mišljenja kroz metaforičke, filozofske slike žene i pjesnika.
Adil BAŞOĞUL…

Ülkemde barışının temel sorunu ve çatışması ekonomik, hukuki, siyasal sömürü, haksızlıklardır.
Sanat, edebiyat ve şiir bu konulara çözüm olmaz ancak çözüm fikirleri, yolları gösterebilir.
Ben de bu şiirimle ülkeme ve insanlığa; barışı bir kadın ile şairin metaforik, felsefi, imge ve imajları ile ufuk ve düşünce boyutları açmayı amaçladım.
Adil BAŞOĞUL…

The main problem and conflict of peace in my country is economic, legal, political exploitation and injustice. Art, literature and poetry cannot be solutions to these issues, but they can show solution ideas and ways. With this poem, I say to my country and humanity; I aimed to open horizons and dimensions of thought through the metaphorical, philosophical images of a woman and a poet.
Adil BAŞOĞUL…

List of the published books:
1 – LİRİKLİRİKLER
2- SENFONİKLER
3- MASUMLAR
4- SEVDALUKLAR
5- AYRULUKLAR
6- GÖNÜLDEKİLER
7- YÜREKTEKİLER
8 – YUNUS GÖNLÜM
Do you expect to win the contest?
YES

You can watch and vote the video posted on Mili Dueli’s official Facebook page:

 

 


Mili Dueli 2023 – Fifth Round (Grand final)

Podijeli

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)