mili dueli online balkan poetry contest
Mili Dueli 2020

Mili Dueli 2020: Organizacija Drugog kruga!

Glavna karakteristika Milih Duela je oduvijek BESPLATNA PRIJAVA koja se šalje iz udobnosti svog doma što predstavlja veliku pogodnost s obzirom na brzi tempo života i zastupljenost društvenih mreža u njima.  Ovo je svojevrsna prilika da upoznate nove ljude u svijetu poezije i da poeziji kao našoj zajedničkoj sferi, poklonimo veći značaj u odnosu na ostale dane u godini.

LOKACIJA MILIH DUELA: Udobnost Vašeg doma. Potrebno je samo da preko društvenih mreža pratite plasman Vaše pjesme i komentare i žirija koje je dobila.

SJEDIŠTE MILIH DUELA:   bosnia_and_herzegovina_heart_icon_256.pngGrad Jajce, Bosna i Hercegovina

Putovanja za svakoga: Vodič kroz Jajce, Bosna i Hercegovina - šta ...
Grad Jajce – Bosna i Hercegovina – Mili Dueli 2020

VRIJEME: LJETO, 2020. godine.

ORGANIZATOR: Nermin Delić, pisac i student medicine. Više o Nerminu OVDJE.

Mili Dueli 2020 – online balkanski kontest poezije, u Prvom krugu je okupio 739 prijavljenih autora iz 52 zemlje svijeta. Kontest inspirisan idejom Nermina Delića, i ovaj put je već od starta prikazao zanimljiv koncept. U Prvom krugu koji je trajao od 1. juna do 30. juna 2020. godine, organizator kontesta Nermin Delić je imao zadatak da pregleda sve prijave i odabere okvirno 500 prijava koje će u narednom krugu biti predstavljene žiriju i čitaocima Milih Duela na društvenoj mreži Facebook

4. jula 2020. godine, objavljena je lista odabranih autora koji će biti predstavljeni u Drugom krugu Mili Dueli 2020. Prema listi koju je sastavio organizator, odabrano je 477 autora za dalji tok kontesta. Na redu je da vam predstavimo organizaciju Drugog kruga u kojoj će se naći odabrani autori.

ORGANIZACIJA DRUGOG KRUGA

 

Pjesma Drugog kruga? U Drugom krugu autori će biti predstavljeni sa po JEDNOM PJESMOM iz prijave koju su poslali za učešće u Mili Dueli 2020 i koja je već revidirana od strane organizatora Nermina Delića, tokom Prvog kruga.  Pošto se u prijavi za učešće slalo po dvije pjesme, organizator je nakon čitanja svakog autora, procijenio koja pjesma bi donijela veći uspjeh autoru i tu je pjesmu odabrao za učešće u Drugom krugu. Dakle, za Drugi krug, autori ne šalju nove pjesme, već se predstavljaju sa jednom pjesmom koju su prvobitno poslali u prijavi za učešće na kontestu.

U Drugom krugu Mili Dueli 2020 naći će se ukupno 477 autora, podijeljenih u 12 duela. Dueli su sastavljeni na osnovu geografske rasprostranjenosti autora, da li autori žive na Balkanu ili su balkanska dijaspora, ili se, pak, radi o strancima. Svakom od ukupno 12 duela Drugog kruga, imenovan je Predsjednik žirija, te po jedan ili dva Dodatna člana žirija, koji će vršiti dalju selekciju autora.

Predsjednik žirija je prevashodni selektor autora za učešće u Trećem krugu. Dodatni član žirija ima suportivnu i opservacionu ulogu u toku cijelog procesa žiriranja i u većini duela, ta uloga pripada samom organizatoru i žiriju – konsultantima. Predsjednik žirija će odabrati 60% učesnika za Treći krug, a 30% učesnika bira dodatni član žirija, dok 10% učesnika biraju Čitaoci svojim glasovima.

Tabelarni prikaz svih 12 duela sa rasporedom žiriranja:

Tabelarni prikaz - Žiriranje u Drugom krugu Mili Dueli 2020 - Raspored
Tabelarni prikaz – Žiriranje u Drugom krugu Mili Dueli 2020 – Raspored

Raspored duela

Balkanske zemlje sa najvećim brojem prijava (Bosna i Hercegovina i Srbija) će imati po nekoliko svojih nacionalnih duela, dok će Hrvatska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Bugarska imati po jedan zasebni nacionalni duel. Autori iz ostalih zemalja su naknadno raspoređeni.

🇧🇦 BOSNA I HERCEGOVINA 

Zbog obimnosti broja prijava iz Bosne i Hercegovine, zemlje domaćina Mili Dueli 2020, odabrani učesnici Drugog kruga iz ove zemlje su podijeljeni u dva duela: DUEL 1 i DUEL 2.

DUEL 1 – Bosna i Hercegovina – Dio 1

U Duelu 1 će biti predstavljeni svi odabrani autori iz Bosne i Hercegovine koji su rođeni od 1945. – 1990. godine. Broj učesnika Duela 1 je 41.

Bosna i Hercegovina - Mili Dueli 2020 - Drugi krug - Duel 1 - Predsjednik žirija Danja Gašpar Đokić - MD
Bosna i Hercegovina – Mili Dueli 2020 – Drugi krug – Duel 1 – Predsjednik žirija Danja Gašpar Đokić – MD Copyright

DUEL 2 – Bosna i Hercegovina – Dio 2

U Duelu 2 će biti predstavljeni svi odabrani autori iz Bosne i Hercegovine koji su rođeni od 1991. – 2007. godine.  Broj učesnika Duela 2 je 40.

Bosna i Hercegovina - Mili Dueli 2020 - Drugi krug - Duel 1 - Predsjednik žirija Enea Hotić- MD Copyright

Oba duela bosanskohercegovačkih autora će nakon Drugog kruga imati po 20 autora. Predsjednik žirija bira 12 autora, dodatni član žirija bira 6 autora, dok čitaoci svojim glasovima biraju 2 autora.

Ukupno iz Bosne i Hercegovine, u Trećem krugu će biti 40 autora. U Trećem krugu ih očekuje finalno selekcioniranje za posljednja dva kruga – Polufinale (Četvrti krug) i Finale (Peti krug).  U Trećem krugu će se saznati ime 15 najboljih autora iz Bosne i Hercegovine koji će je predstavljati u polufinalu i finalu Mili Dueli 2020.

 

🇷🇸 SRBIJA 

Učesnici iz Srbije, zbog najvećeg broja pristiglih i odabranih prijava, bit će predstavljeni kroz tri duela: DUEL 3, DUEL 4 i DUEL 5.

DUEL 3 – Srbija – Dio 1

Srbija - Mili Dueli 2020 - Drugi krug - Duel 3 - Predsjednik žirija Simo Golubović - MD Copyrights
Srbija – Mili Dueli 2020 – Drugi krug – Duel 3 – Predsjednik žirija Simo Golubović – MD Copyright

DUEL 4 – Srbija – Dio 2

Srbija - Mili Dueli 2020 - Drugi krug - Duel 4 - Predsjednik žirija Nikola Ismail - MD Copyright
Srbija – Mili Dueli 2020 – Drugi krug – Duel 4 – Predsjednik žirija Nikola Ismail – MD Copyright

DUEL 5 – Srbija – Dio 3

Srbija - Mili Dueli 2020 - Drugi krug - Duel 5 - Predsjednik žirija Ljubica Petrović Kosor
Srbija – Mili Dueli 2020 – Drugi krug – Duel 5 – Predsjednik žirija Ljubica Petrović Kosor

DUEL 3 i DUEL 4 srbijanskih autora će nakon Drugog kruga imati po 25 autora. Predsjednik žirija bira 15 autora, dodatni član žirija bira 8 autora, dok čitaoci svojim glasovima biraju 3 autora.

DUEL 5 srbijanskih autora će nakon Drugog kruga imati 5 autora. Predsjednik žirija bira 3 autora, dodatni član žirija i čitaoci biraju po 1 autora.

Ukupno iz Srbije, u Trećem krugu će biti 55 autora. U Trećem krugu ih očekuje finalno selekcioniranje za posljednja dva kruga – Polufinale (Četvrti krug) i Finale (Peti krug).  U Trećem krugu će se saznati ime 20 najboljih autora iz Srbije koji će je predstavljati u polufinalu i finalu Mili Dueli 2020.

 

DUEL 6 – 🇭🇷 Hrvatska 

Učesnici iz Hrvatske, bit će predstavljeni u jednom duelu, DUELU 6.  Broj učesnika duela je 48.

Hrvatska - Mili Dueli 2020 - Drugi krug - Duel 6 - Predsjednik žirija Zdravko Odorčić - MD Copyright
Hrvatska – Mili Dueli 2020 – Drugi krug – Duel 6 – Predsjednik žirija Zdravko Odorčić – MD Copyright

DUEL 6 hrvatskih autora će nakon Drugog kruga imati 25 autora. Predsjednik žirija bira 15 autora, dodatni član žirija bira 8 autora, dok čitaoci svojim glasovima biraju 3 autora.

Ukupno iz Hrvatske, u Trećem krugu će biti 25 autora. U Trećem krugu ih očekuje finalno selekcioniranje za posljednja dva kruga – Polufinale (Četvrti krug) i Finale (Peti krug).  U Trećem krugu će se saznati ime 10 najboljih autora iz Hrvatske koji će je predstavljati u polufinalu i finalu Mili Dueli 2020.

DUEL 7 – 🇲🇪 Crna Gora 

Učesnici iz Crne Gore, bit će predstavljeni u jednom duelu, DUELU 7.  Broj učesnika duela je 38.

Crna Gora - Mili Dueli 2020 - Drugi krug - Duel 7 - Predsjednik žirija Anđela Turukalo - MD Copyright
Crna Gora – Mili Dueli 2020 – Drugi krug – Duel 7 – Predsjednik žirija Anđela Turukalo – MD Copyright

DUEL 7 crnogorskih autora će nakon Drugog kruga imati 20 autora. Predsjednik žirija bira 12 autora, dodatni članovi žirija biraju 6 autora (3 x 2), dok čitaoci svojim glasovima biraju 2 autora.

Ukupno iz Crne Gore, u Trećem krugu će biti 20 autora. U Trećem krugu ih očekuje finalno selekcioniranje za posljednja dva kruga – Polufinale (Četvrti krug) i Finale (Peti krug).  U Trećem krugu će se saznati ime 10 najboljih autora iz Crne Gore koji će je predstavljati u polufinalu i finalu Mili Dueli 2020.

DUEL 8 – 🇲🇰 Sjeverna Makedonija 

Učesnici iz Sjeverne Makedonije, bit će predstavljeni u jednom duelu, DUELU 8.  Broj učesnika duela je 24.

Sjeverna Makedonija - Mili Dueli 2020 - Drugi krug - Duel 8 - Predsjednik žirija Milčo Misoski - MD Copyright
Sjeverna Makedonija – Mili Dueli 2020 – Drugi krug – Duel 8 – Predsjednik žirija Milčo Misoski – MD Copyright

DUEL 8 makedonskih autora će nakon Drugog kruga imati 15 autora. Predsjednik žirija bira 9 autora, dodatni član žirija bira 5 autora, dok čitaoci svojim glasovima biraju 1 autora.

Ukupno iz Sjeverne Makedonije, u Trećem krugu će biti 15 autora. U Trećem krugu ih očekuje finalno selekcioniranje za posljednja dva kruga – Polufinale (Četvrti krug) i Finale (Peti krug).  U Trećem krugu će se saznati ime 5 najboljih autora iz Dijaspore koji će je predstavljati u polufinalu i finalu Mili Dueli 2020.

DUEL 9 – 🇧🇬 Bugarska

Učesnici iz Bugarske, bit će predstavljeni u jednom duelu, DUELU 9.  Broj učesnika duela je 38.

Bugarska - Mili Dueli 2020 - Drugi krug - Duel 9 - Predsjednik žirija Anđela Turukalo - MD Copyright
Bugarska – Mili Dueli 2020 – Drugi krug – Duel 9 – Predsjednik žirija Anđela Turukalo – MD Copyright

DUEL 9 bugarskih autora će nakon Drugog kruga imati 20 autora. Predsjednik žirija bira 12 autora, dodatni član žirija bira 6 autora, dok čitaoci svojim glasovima biraju 2 autora.

Ukupno iz Bugarske, u Trećem krugu će biti 20 autora. U Trećem krugu ih očekuje finalno selekcioniranje za posljednja dva kruga – Polufinale (Četvrti krug) i Finale (Peti krug).  U Trećem krugu će se saznati ime 10 najboljih autora iz Bugarske koji će je predstavljati u polufinalu i finalu Mili Dueli 2020.

DUEL 10 – Ostatak Balkana 🇦🇱🇬🇷🇽🇰🇷🇴🇸🇮

Učesnici iz Albanije, Grčke, Kosova, Rumunije i Slovenije, bit će predstavljeni u jednom duelu, DUELU 10.  Broj učesnika duela je 38, od čega su 13 autora iz Albanije, 4 autora iz Grčke, 7 autora sa Kosova, 4 autora iz Rumunije i 5 autora iz Slovenije.

Ostatak Balkana - Mili Dueli 2020 - Drugi krug - Duel 10 - Predsjednik žirija Nermin Delić - MD Copyright
Ostatak Balkana – Mili Dueli 2020 – Drugi krug – Duel 10 – Predsjednik žirija Nermin Delić – MD Copyright

DUEL 10 slovenačkih, albanskih, grčkih, rumunskih i kosovskih autora će nakon Drugog kruga imati 20 autora. Predsjednik žirija bira 12 autora, dodatni član žirija bira 6 autora, dok čitaoci svojim glasovima biraju 2 autora. Zbog brojnosti država učesnica ovog duela, važi nacionalni princip, prilikom kojeg ne može više od 50% autora navedenih učesnica ispasti u Drugom krugu.

Ukupno iz Slovenije, Albanije, Rumunije, Grčke i Kosova u Trećem krugu će biti 20 autora. U Trećem krugu ih očekuje finalno selekcioniranje za posljednja dva kruga – Polufinale (Četvrti krug) i Finale (Peti krug).  U Trećem krugu će se saznati ime 10 najboljih autora iz ovih zemalja koji će je predstavljati u polufinalu i finalu Mili Dueli 2020.

DUEL 11 – Balkanska dijaspora

Učesnici iz Dijaspore, bit će predstavljeni u jednom duelu, DUELU 11.  Broj učesnika duela je 24.

Balkanska dijaspora - Mili Dueli 2020 - Drugi krug - Duel 11 - Predsjednik žirija Lela Zjajo - MD Copyright
Balkanska dijaspora – Mili Dueli 2020 – Drugi krug – Duel 11 – Predsjednik žirija Lela Zjajo – MD Copyright

DUEL 11 autora dijaspore će nakon Drugog kruga imati 15 autora. Predsjednik žirija bira 9 autora, dodatni član žirija bira 5 autora, dok čitaoci svojim glasovima biraju 1 autora.

Ukupno iz Dijaspore, u Trećem krugu će biti 15 autora. U Trećem krugu ih očekuje finalno selekcioniranje za posljednja dva kruga – Polufinale (Četvrti krug) i Finale (Peti krug).  U Trećem krugu će se saznati ime 5 najboljih autora iz Dijaspore koji će je predstavljati u polufinalu i finalu Mili Dueli 2020.

DUEL 12 – Vanbalkanske zemlje

Učesnici iz Vanbalkanskih zemalja, predstavljaju učesnike iz ostatka Evrope, Afrike, Azije, Sjeverne i Južne Amerike i Australije.  Zbog malobrojnosti odabranih prijava, bit će predstavljeni u jednom duelu, DUELU 12.  Broj učesnika duela je 62.

Vanbalkanske zemlje (Non-Balkan countries) - Mili Dueli 2020 - Drugi krug - Duel 12 - Predsjednik žirija Anđela Turukalo - MD Copyright
Vanbalkanske zemlje (Non-Balkan countries) – Mili Dueli 2020 – Drugi krug – Duel 12 – Predsjednik žirija Anđela Turukalo – MD Copyright

DUEL 12 vanbalkanskih zemalja će nakon Drugog kruga imati 35 autora. Predsjednik žirija bira 21 autora, dodatni član žirija bira 11 autora, dok čitaoci svojim glasovima biraju 3 autora. Zbog brojnosti država učesnica ovog duela, važi kontinentalni princip, prilikom kojeg ne može više od 50% autora sa određenog kontinenta ispasti u Drugom krugu.

Ukupno iz vanbalkanskih zemalja u Trećem krugu će biti 35 autora. U Trećem krugu ih očekuje finalno selekcioniranje za posljednja dva kruga – Polufinale (Četvrti krug) i Finale (Peti krug).  U Trećem krugu će se saznati ime 15 najboljih autora iz ovih zemalja koji će je predstavljati u polufinalu i finalu Mili Dueli 2020.

 

NAČIN GLASANJA ŽIRIJA I ČITALACA

Kako glasa žiri?

Predsjednik žirija i dodatni član žirija glasaju, već tradicionalno, u webanketnom sistemu, gdje će im biti predstavljene sve pjesme autora učesnika onih duela u Drugom krugu koje oni žiriraju. Glasanje je bazirano na principu selekcije, to jeste biranja autora koji prolaze dalje, kroz odabir opcije DA / NE u zavisnosti od njihove odluke žirija. Predsjednik žirija glasa prvi kroz nekoliko dana, a po slanju rezultata, dodatni član žirija glasa i naknadno dopunjuje listu autora koji su prošli.

Kako glasaju čitaoci?

Glasanje čitalaca je putem društvene mreže Facebook, gdje će, u opisu slike, biti predstavljeni učesnici sa svojim pjesmama.  Glasovi se broje samo od pratilaca / prijatelja profila Nermin Delić (Mili Dueli), na kojem će i biti postavljeni dueli, stoga, ukoliko niste, zapratite naš profil ili nam pošaljite zahtjev za prijateljstvo, da biste na vrijeme osigurali ispravnost glasanja. Glasat će se u KOMENTAR ispod slike na kojoj je u opisu predstavljen autor pod određenim rednim brojem. U komentar se upisuje REDNI BROJ autora koji će mu biti dodijeljen u opisu slike.

Dueli Drugog kruga će biti objavljeni postupno na društvenoj mreži Facebook, dakle, neće svi dueli biti objavljeni na dan početka Drugog kruga Milih Duela (12. jula). Međutim, od 12. jula, žiriju će biti proslijeđeni linkovi sa pjesmama autora, tako da glasanje svih članova žirija, svih duela Drugog kruga, starta od 12. jula. Kada su čitaoci u pitanju, oni će za svaki od 12 duela, imati jednako vijeme za glasanje, jer će glasanja za duele koji su prije počeli, prije i završiti. 

DATUM POČETKA DRUGOG KRUGA: 12 . juli/srpanj, 2020. godine

DATUM ZAVRŠETKA DRUGOG KRUGA: (nije definisan, no, ono što je sigurno, jeste da će Drugi krug trajati približno mjesec dana)

U Treći krug odlazi ukupno 250 autora. Selekcija će se dalje nastaviti po utvrđenim pravilima za Treći krug, a sama organizacija Trećeg kruga će biti predstavljena po završetku Drugog kruga. 

 VAŽNE NAPOMENE:

  1. Svi autori koji su 2001. godište ili mlađi će, bez obzira na rezultat u Mili Dueli 2020, biti naknadno pozvani u novi projekt Milih Duela, posvećen mladim pjesnicima. Projekt će početi sa realizacijom na jesen, po završetku Mili Dueli 2020. 
  2. Svim autorima učesnicima Drugog kruga koji ne ostvare prolaz u Treći krug, naknadno će biti dodijeljena priznanja za učešće i doprinos međunarodnoj saradnji umjetnika u projektu Mili Dueli, tokom sezone 2020. 
  3. Rezultati Drugog kruga će biti objavljeni na zvaničnoj web-stranici Milih Duela. 

Za potpuno praćenje Mili Dueli 2020, pritisnite oznaku 👍 i za našu zvaničnu Facebook stranicu:

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

 


All rights reserved.
©2020

Mili DUELI (by Nermin Delić)cropped-mili_dueli_logo_11.jpg
Online Balkan Poetry Contest
Town Jajce
71 202
Bosnia and Herzegovina

Podijeli

12 thoughts on “Mili Dueli 2020: Organizacija Drugog kruga!”

  1. Pandam rogobatnom Covidu su MILI DUELI kojim ćemo pobediti
    osećaj beznadežnosti i Istoka i Zapada! Prkosu i lepoti stiha 477 autora ni nebo neće biti granica.
    Podrška, cestitke organizatoru i SREĆNO svima!!👏🍀

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)