Mili Dueli 2023 Poezija

Ales Plotka – Termalna kamera (Mili Dueli 2023 – Grand Final)

Name and surname:
Ales Plotka
Poem for the 4th and 5th round (Final / Grand Final): (TRANSLATION INTO MONTENEGRIN + YOUR NATIVE / ENGLISH LANGUAGE )
TERMALNA KAMERA

Pomoću mentalne termalne kamere
tražim ostatke nečega živog na dnu svoje duše:
možda je tu nešto, dovoljno glupo da je ušlo u kuhinju,
možda se nešto skrivalo u hodniku, iza dva zida,
možda je nešto osjetilo opasnost i sišlo niz stepenice;
a nešto, možda, već se krije oko peći u podrumu,
misleći da ga ovdje neću uhvatiti,
pa ga krećem peći!
Tražim ga, ali ovdje nema ničega.
Htio sam se posavjetovati sa nebom,
Sjećaš li se, bilo je takvog simbola prostora i lakoće?
Kad nemaš šta reći, nikoga pitati, samo se obrati nebu.
Sada je razgovor s nebom potpuno drugačiji.
Sada je nebo napustilo razgovor.
Svaki dan donosi nešto Novo.
Nasuprot tome, Zemlja je postala simbol mira,
ako duboko kopaš,
ako se zakopaš,
i nehotice je zagrliš.
Našao sam neke fraze u pretincu za rukavice svojih sjećanja.
Stojim i pitam se, da li da ih ponesem sa sobom ili da ih ostavim zajedno s ovim kršem i termalnom kamerom koja nije ni za šta korisna.

„nebo je postalo zemlja“
„Novo nebo“ [1] „i pogledah, i, evo, nije bilo čovjeka“ [2]

15.03.2022 Lavov – 14.10.2023 Vilnius

[1] Adam Hlobus – „Novo nebo“
[2] Jeremija 4:25

Translated to Montenegrin by Anđela Turukalo Dabetić
……………………………………………..

THERMAL IMAGER

With a help of a mental thermal imager
I am looking for the remnants of something alive on the floors of my soul:
Maybe there is something there, stupid enough to have entered the kitchen,
Maybe something has lurked in the hallway, behind the two walls,
Maybe something has felt danger and dashes down the steps,
And something is, maybe, already sneaking around the heat hub in the basement,
It thinks I won’t get it here,
So here I go grilling it up!
I am looking for it, but there’s nothing here.
I wanted to consult with the sky,
Do you remember, there was such a symbol of space and lightness?
When you have nothing to say, no one to ask, just refer to the skies.
Now the chat with the sky is completely different.
Now the sky has left the chat.
Everyday it brings something New.
The Earth, on the contrary, has become a symbol of calmness,
If you go deep enough,
If you entrench,
And willy-nilly hug it.
Have found some phrases in the glove box of my memories.
Staying and wondering, should I take them with me or should I abandon them together with this hunk of junk and thermal imager which is good for nothing.

«the sky became the earth»
«the New sky» [1] «and I beheld, and, lo, there was no man» [2]

15.03.2022 Lviv – 14.10.2023 Vilnia

[1] Adam Hlobus poem «The new sky»
[2] Jeremiah 4:25

Ales Plotka, translated by the author and Corinne Leech

Something special about you!
Ales Plotka. Belarusan from Ukraine, leader of the electro-post-punk band Sož – https://www.youtube.com/watch?v=U54uLeJwMZc
What do you think is the main problem of peace in your country? Suggest solutions to us, and how to bring and preserve peace in your country with poetry?
Sorry, i dont know
List of the published books:
Poetry books:
“Baisan” 2015 (Knihazbor, Minsk)
“Lotas na asfalcie” 2020 (Luta Sprava, Kyiv)
“Bloodlands 20/22 Belarus/Ukraine” 2022 (Skaryna press, London)

Translations of prose:
“Pryhody pavijana Tomasa”, Ivan Semesiuck, from Ukrainian, 2017 (Luta Sprava, Kyiv)
“Svinni”, Aliaxandr Czarnukha, from Russian, 2022 (Januszkiewicz, Warszawa)

Translation on poetry:
“Papiarosy”, Jurko Izdryk, from Ukrainian, 2020 (Halijafy, Minsk)

Do you expect to win the contest?
NO

You can watch and vote the video posted on Mili Dueli’s official Facebook page:

 

 


Mili Dueli 2023 – Fifth Round (Grand final)

Podijeli

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)